Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.3 en iJw 2.3 soepel in gebruik genomen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

9 april 2019 – Sinds 1 april 2019 zijn iWmo 2.3 en iJw 2.3 van kracht. Gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben deze opvolgers van iWmo 2.2 en iJw 2.2 in de loop van 1 april in gebruik genomen. Daarmee is de migratie naar beide nieuwe iStandaarden-versies gerealiseerd.

Maandag 1 april was de eerste werkdag waarop alleen nog berichten iWmo 2.3 en iJw 2.3 konden worden uitgewisseld. Net als in 2018 zijn de nieuwe releases van kracht geworden via een big bang-scenario. We kunnen spreken van een soepele overgang van de 2.2.- naar de 2.3-versies van iWmo en iJw.

Minder verscheidenheid en interpretatieverschillen
Vergeleken met de vorige releases zijn iWmo 2.3 en iJw 2.3 vooral verduidelijkingsreleases. De beoogde wijzigingen dragen bij aan een eenduidiger toepassing van de standaarden – minder verscheidenheid – en betere ondersteuning van het bedoelde gebruik. Het is de verwachting dat de 2.3-releases voor alle gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning een substantiële vermindering van administratieve lasten en vooral minder ergernis opleveren.

Belangrijkste verbeteringen
Een belangrijke verandering is dat iWmo en iJw zijn verbeterd door het gebruik van regieberichten te verduidelijken en aan te scherpen én door declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren met de overige berichten. Daarnaast bevatten iWmo 2.3 en iJw 2.3 kleine technische en functionele verbeteringen.

Doorwerking in contract- en procesafspraken
De wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.2 en iJw 2.2 hebben niet alleen invloed op de berichtspecificaties, maar ook op de bedrijfsregels. Gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning ervaren de doorwerking in de contract- en procesafspraken. Ook moeten softwareleveranciers de specificaties in hun gegevensmodel inbouwen. Datzelfde geldt voor de aangepaste bedrijfsregels in hun workflow-ondersteuning.

Contact en vragen
Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de nieuwe berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.

Hebt u vragen over de nieuwe releases of het gebruik ervan? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96