Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.4 en iJw 2.4 in gebruik genomen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 maart 2020 – Sinds vandaag (30 maart 2020) zijn iWmo 2.4 en iJw 2.4 van kracht. Gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben deze opvolgers van iWmo 2.3 en iJw 2.3 in de loop van vandaag in gebruik genomen. Daarmee is de migratie naar beide nieuwe iStandaarden-versies gerealiseerd.

Zoals in het eerdere nieuwsbericht van 18 maart is aangekondigd, worden vanaf vandaag (maandag 30 maart) alleen nog berichten iWmo 2.4 en iJw 2.4 uitgewisseld. Net als in 2019 zijn deze nieuwe releases van kracht geworden via een big bang-scenario.

Wat zijn de veranderingen?

iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn kleine releases. De belangrijkste verbetering in iWmo 2.4 en iJw 2.4 is de mogelijkheid voor gemeenten om een betere terugkoppeling te geven op een ingediend Verzoek om toewijzing. Deze terugkoppeling zal in iWmo 3.0 en iJw 3.0 nog verder worden uitgebreid en verbeterd door het gebruik van het nieuwe antwoordbericht.

Daarnaast bevatten iWmo 2.4 en iJw 2.4 een aantal kleine technische en functionele verbeteringen.

Een aantal wijzigingen die tijdens de referentiegroep voor release 2.4 zijn besproken, zijn doorgeschoven naar iWmo 3.0 en iJw 3.0. Deze releases zijn inmiddels in concept gepubliceerd op onze website.

Hoe zijn we gekomen tot het besluit om iWmo en iJw 2.4 in gebruik te nemen?

Er kwamen de afgelopen weken vragen binnen bij Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal domein over de ingebruikname van de iWmo en iJw releases 2.4 op 30 maart 2020. Naar aanleiding hiervan is er in de week van 16 maart door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein, een uitgebreide consultatieronde uitgevoerd onder zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers. Daaruit bleek dat softwareleveranciers gereed waren voor de overgang naar de nieuwe releases. Ook zagen de meeste gemeenten en zorgaanbieders geen bezwaren bij de ingebruikname van de nieuwe releases. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft destijds, samen met Zorginstituut Nederland, dan ook besloten de nieuwe releases in gebruik te nemen zoals gepland.

We bedanken alle partijen die deze soepele overgang mogelijk hebben gemaakt in deze bijzondere tijd.

Informatie en contact

Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de nieuwe berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.

Hebt u vragen over de nieuwe releases of het gebruik ervan? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via e-mail: info@istandaarden.nl.


primary@149.210.155.96