Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw 2.1: de Testvoorziening iStandaarden (TiS) is beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 februari 2017 – Samen met softwareleveranciers in het iWmo- en iJw-domein heeft het team iStandaarden in de afgelopen periode gewerkt aan de Testvoorziening iStandaarden (TiS).

In dit bericht leest u meer over deze nieuwe dienst, die vanaf vandaag beschikbaar is.

Wat is TiS?
TiS is een webservice die bedoeld is voor softwareleveranciers. TiS ondersteunt hen bij de bouw van hun softwareproducten, waarmee hun klanten – gemeenten, zorgaanbieders – snel en soepel digitale Wmo- en Jw-berichten kunnen uitwisselen via iStandaarden.

TiS is een online-simulatieomgeving waar softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer. TiS werkt met een geautomatiseerd testproces volgens vastgestelde en ingebouwde scenario’s. Daarmee worden verzendende en ontvangende partijen gesimuleerd.

Vooralsnog werkt TiS alleen met iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor die iStandaarden kan de softwareleverancier in TiS een testscenario kiezen, en testberichten versturen. TiS ‘reageert’ als de ontvangende partij met een retour- en vervolgbericht.

Voor en ook door softwareleveranciers
TiS is ontwikkeld samen met softwareleveranciers die actief zijn in het Wmo- en Jw-domein. De intentie is om op korte termijn via TiS de kwaliteit van de software te monitoren en toetsen, en waar nodig te verbeteren.

TiS wordt in de komende periode verder doorontwikkeld. Er worden meer testscenario’s toegevoegd. Zo wordt TiS een volwaardig product dat softwareleveranciers structureel ondersteunt bij de bouw van hun software.

Een webservice, geen module
Net als de iStandaarden-modules is TiS een handig hulpmiddel bij de ontwikkeling van digitale informatie-uitwisseling. Bij de ontwikkeling van TiS is echter de bewuste keuze gemaakt om het uit te brengen als webservice in plaats van als module. Anders dan modules kunnen gebruikers webservices inbouwen in hun eigen systeem, wat praktische voordelen biedt.

Voordelen van TiS

  • ​u test het berichtenverkeer voor elke partij die met iWmo 2.1 en iJw 2.1 werkt
  • u test aan de hand van scenario’s die altijd actueel zijn 
  • u test in uw eigen omgeving en in uw eigen tijd en tempo
  • de iWmo- en iJw-berichten worden technisch en inhoudelijk gevalideerd
  • de berichten doorlopen het volledige werkveld, van toewijzing tot declaratie 

Hoe kan ik gebruikmaken van TiS?
Om TiS te gebruiken, hebt u een iStandaarden-account nodig. U kunt een account aanmaken en beheren met de module Accountbeheer. Hebt u een account, dan neemt u contact op met het team iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Wij sturen u dan de link naar TiS.

Vragen en suggesties
Ook met al uw vragen over en suggesties voor het gebruik van TiS kunt u terecht bij het team iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96