Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw 2.1: documentatie berichtspecificaties (BER) van 303- en 304-berichten verduidelijkt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

31 januari 2017 – De BER-documentatie van de declaratie- en facturatieberichten (303 en 304) is verduidelijkt. Er is een aantal inconsistenties bijgewerkt. De BER-documentatie is nu meer in lijn met de XSD’s voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.

U kunt de nieuwe BER-documentatie downloaden op de website van Vektis. Zie de links onder ‘BER-documentatie downloaden’. In het document 'Wijzigingsverzoek iStandaarden - Consistentie BER met XSD

Oplossing
De inconsistenties zijn op 24 januari opgenomen op het tabblad ‘Bevindingen’ van het document 'Bevindingen definitieve specificaties iStandaarden' (zie issuenummer 48). Door de schrijfwijze van de ‘tagnames’ te verduidelijken, is de BER-documentatie inmiddels volledig in lijn met de XSD’s, die leidend zijn in iWmo en iJw.

Geen impact
De verduidelijking heeft op geen enkele manier functionele en technische impact op de 2.1-releases van iWmo en iJw. Het gaat puur om verduidelijking van de berichtspecificaties.

BER-documentatie downloaden
Vektis heeft de bijgewerkte BER-documentatie gisteren gepubliceerd onder het kopje ‘Documentatie en ondersteunend materiaal’ van deze berichten:

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen bij deze verduidelijking van de BER-documentatie, dan kunt u contact opnemen via info@istandaarden.nl

primary@149.210.155.96