Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw: berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet succesvol over op versie 2.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 juni 2017 – Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) van Stichting Inlichtingenbureau en het knooppunt van VECOZO zijn succesvol overgestapt op iWmo en iJw 2.1. 

Vandaag zijn de opvolgers van de 2.0-versies van iWmo en iJw in gebruik genomen. Het werkveld in de Wmo en Jeugdwet is daarmee overgestapt iWmo 2.1 en iJw 2.1: de nieuwe iStandaarden-releases die de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ondersteunen.

De migratieperiode is daarmee tot een succesvol einde gekomen. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen sinds vanmiddag 13.00 uur weer berichten met elkaar uitwisselen.

Let op Berichten die nog verstuurd worden in de oude versie – iWmo en iJw 2.0 – komen niet aan bij de geadresseerde.

De ingebruikname van iWmo 2.1 en iJw 2.1 betekent dat vanaf nu alleen nog maar berichten worden uitgewisseld in 2.1-formaat. Zie ook het nieuwsbericht Aanpassing beschikbaarheid Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet per 12 juni 2017.

Groen licht
Vanochtend stelden de ketenpartners samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten vast dat de iWmo- en iJw-berichten in versie 2.1 verstuurd en ontvangen kunnen worden.

Het ISD-regieteam van KING, VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau gaven daarop groen licht om het berichtenverkeer weer live te brengen.

Waar kunt u terecht met uw vragen?
Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo- of iJw 2.1-berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.

Welke vragen beantwoorden de servicedesks?
De servicedesks van VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau zijn beschikbaar voor overige ondersteuning:

  • Bent u zorgaanbieder en hebt u geen softwareleverancier? Neemt u dan contact op met de servicedesk van VECOZO (support@vecozo.nl / (013) 462 56 41.
  • Bent u gemeente en hebt u geen softwareleverancier? Neemt u dan contact op met Stichting Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11 22.
  • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK en softwareleveranciers van gemeenten kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van Stichting Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11 22.
  • Vragen over de nieuwe StUF-envelop 2.1 kunt u stellen aan het ISD Regieteam van KING / VNG via isd-regie@kinggemeenten.nl.
  • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen aan de afdeling Support: support@vecozo.nl / (013) 462 56 41.
  • Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen met VECOZO contact opnemen via: softwarehelpdesk@vecozo.nl
  • Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over de berichtspecificaties van iWmo en iJw 2.1 kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

Voor overige en ketenoverstijgende vragen kunt u terecht bij Annemiek Meijburg van het ISD-regieteam van KING / VNG: 06 20 91 15 89 of annemiek.meijburg@kinggemeenten.nl.

Benader de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein voor vraagstukken over de implementatie van het berichtenverkeer iWmo en iJw en de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.

primary@149.210.155.96