Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw: bijgewerkt protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’ gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

15 november 2017 – In oktober 2017 zijn de bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor iWmo en voor iJw gepubliceerd. Vanaf vandaag is ook het aangevulde protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’ beschikbaar.

In de nieuwe versie van het protocol is vooral de formulering gewijzigd zodat het toepasbaar is voor meer situaties van productcodelijstwijzigingen.

Beschrijving van voorkeursoplossing
Het protocol beschrijft de oplossing die de voorkeur heeft om wijzigingen in de productcatalogus van gemeenten door te voeren. Dit vanuit de drie denkbare situaties om een catalogus aan te passen:

  1. naar aanleiding van wijzigingen in de standaardproductcodelijst;
  2. vanwege de overstap van bilaterale productcodes naar standaardproductcodes;
  3. naar aanleiding van wijzigingen in de eigen, zelf gedefinieerde productcatalogus.

De voorkeursoplossing wordt op zo’n manier beschreven dat die toepasbaar is in álle situaties en niet meer alleen in de situatie ‘van eigen naar landelijke productcodes’.

Relatie met overgang van DBC-systematiek naar uitvoeringsvarianten
In de overgang van DBC-systematiek naar uitvoeringsvariant verandert de productcatalogus van de jeugd-ggz volledig. Die overgang is zo omvangrijk en specifiek, dat het buiten beschouwing blijft van het protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’.

De overgang van productcodes met DBC’s naar iJw-productcodes vraagt om goede afspraken tussen aanbieders en gemeenten. Daar gaan nieuwe contractafspraken tussen gemeente en aanbieder aan vooraf.

Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij het protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96