Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw: op 1 oktober 2018 volgt een tussenrelease voor de huidige standaarden

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juni 2018 – Voor iWmo 2.2 en iJw 2.2, die per 1 april van kracht zijn, bereidt Zorginstituut Nederland momenteel een tussenrelease voor. Deze release is het antwoord op drie bevindingen met iWmo 2.2 en iJw 2.2 van gemeenten en zorgaanbieders. De impact van de tussenrelease op systemen en administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als gering.

Dit zijn de drie bevindingen die de tussenrelease voor iWmo 2,2 en iJw 2.2 per 1 oktober 2018 oplost.

1 Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308

De invulinstructie IV063 die de methode ‘Som over declaratie/factuurperiode’ beschrijft, heeft als doel te zorgen dat per cliënt/product maar één prestatieregel per declaratie/factuurperiode wordt aangeboden. Op dit moment is de invulinstructie niet in overeenstemming met de beschreven technische controles die aangeven dat de declaratie/factuurperiode wél binnen de toegewezen periode moet vallen.

Oplossing
De invulinstructie wordt aangepast zodat deze in lijn is met de beschreven technische controles, die aangeven dat de declaratie/factuurperiode moet vallen binnen de toegewezen periode.

2 ToewijzingNummer optioneel maken voor oude toewijzingen

In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd dat ‘ToewijzingNummer’ in het toewijzingbericht (WMO301 en JW301) verplicht gevuld moet worden. Door deze verplichting is het echter niet meer mogelijk om een toewijzing in te trekken die verzonden is vóór de invoer van ‘ToewijzingNummer’.

Oplossing
‘ToewijzingNummer’ in WMO301 en JW301 wordt conditioneel verplicht gesteld.

3 Pattern op HuisnummerToevoeging versoepelen

In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd op het element HuisnummerToevoeging, dat onderdeel is van het samengestelde datatype CDT_Adres. Er is een pattern toegevoegd op dit element om te voorkomen dat het element spaties kan bevatten. Het toegepaste pattern is echter te stringent, waardoor bepaalde gegevens over de huisnummertoevoeging niet overgenomen kunnen worden uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Oplossing
Het pattern dat afdwingt dat ‘HuisnummerToevoeging’ gevuld wordt met hoofdletters en cijfers wordt verwijderd van het datatype LDT_HuisnummerToevoeging in de basisschema’s van iWmo en iJw. Het pattern dat afdwingt dat het element niet leeg meegestuurd mag worden, blijft bestaan.

Publicatie op 1 juli 2018
Op 1 juli 2018 worden de aanpassingen in het Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd. Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96