Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw: revisierelease huidige standaarden op 1 juli 2016

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 juni 2016 – Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 1 april 2016, wordt op 1 juli 2016 voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 de revisierelease geïmplementeerd. De revisierelease omvat een wijziging in de codelijst ‘type verwijzer’. Deze wijziging heeft een geringe impact.

Voor de 2.0-berichten JW321, JW315 en WMO315 zijn aan de codelijst ‘type verwijzer’ de codes ‘Onbekend’ (code 07) en ‘Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie’ (code 08) toegevoegd. 

De Jeugdwet stelt dat tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop rechtstreekse verwijzing verloopt. De codes bij ‘type verwijzer’ zijn van toepassing op de routes zoals die in de Jeugdwet worden onderkend.

Constraint
De optie ‘Onbekend’ (code 07) kan alleen worden gekozen bij jeugdhulp die vóór 1 januari 2015 is gestart. Hiervoor is een constraint opgenomen in de berichtspecificaties. 

Geringe impact
De impact op systemen en administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als geringe impact. De wijziging is vooral merkbaar voor organisaties of personen die rechtstreeks jeugdigen en hun ouders op grond van de wet kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp. De ondersteunende documentatie zoals berichtspecificaties en codelijsten zijn te vinden in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet. Informatie over de JW321 vindt u op de website van Vektis

Meer informatie
Meer over de achtergrond van de wijziging leest u in het nieuwsbericht van 1 april 2016. De wijziging is ook doorgevoerd in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet

primary@149.210.155.96