Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo en iJw: softwareleveranciers bereiden zich voor op XML

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 maart 2016 – In samenwerking met programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) van VNG werkt het beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland aan een uitgebreide voorbereiding voor de invoering van XML in de Wmo en Jeugdwet. De invoering van XML vindt gelijktijdig plaats met de invoering van de nieuwe releases van iWmo en iJw.

Twee weken geleden is onder softwareleveranciers in het sociaal domein een consultatieronde gehouden over XSD’s in iWmo 2.0 en iJw 2.0. De vragenlijst is verspreid onder alle softwareleveranciers die in de Wmo en Jeugdwet software leveren, zowel aan zorgaanbieders als gemeenten. Naast vragen over XSD’s bevatte de enquête vragen over een concept-implementatieaanpak voor de invoering van XML. 

Consultatie over XSD’s
Op de vragen over XSD zijn negentien gedetailleerde reacties gegeven. Daarbij ging het vooral over ontwerpkeuzes, zoals hantering van een ‘default’ en onderscheid maken in de naamgeving van definities en elementtypen. Alle aandachtspunten uit de consultatieronde koppelen we terug in de publicatie van de definitieve XSD’s voor iWmo 2.0 en iJw 2.0, begin april 2016.

Keuze uit drie ontwerpen
In de enquête zijn drie ontwerpkeuzes voorgelegd. De softwareleveranciers geven aan dat ze geen duidelijke voorkeur hebben. Uitgangspunt is daarom om zoveel mogelijk vast te houden aan de keuzes die in iWlz zijn gemaakt. Op die manier zijn er geen aanpassingen voor iWlz nodig.

Consultatie over concept-implementatieaanpak
Bij de toekomstige XML-implementatie hebben ISD en het Zorginstituut een aanpak opgesteld en verspreid onder softwareleveranciers. De algemene opinie van de bevraagden is dat de implementatieaanpak haalbaar is onder deze voorwaarden:
  • er komen geen tussentijdse wijzigingen van de specificaties;
  • de ketentestfaciliteiten zijn langere tijd beschikbaar;
  • duidelijke documentatie inclusief draaiboek en voorbeeldbestanden;
  • een freeze-periode van een weekend, waarin overgeschakeld wordt van EI 2.0 naar 2.1 XML.

Gefundeerd advies
Daarnaast blijkt dat de gewenste ingangsdatum verder in de toekomst ligt dan 1 februari 2017, het voorstel in de concept-implementatieaanpak. Gemeentelijke softwareleveranciers geven aan negatieve ervaringen te hebben met eerdere ‘big bang-implementaties’. Daarom worden momenteel de geleerde lessen uit onder andere CORV, de Wlz-XML-implementatie en de overgang van iJw en iWmo 1.0 naar 2.0 verwerkt tot een gefundeerd advies.

Op tijd beginnen
Samen met betrokken partijen wordt gekeken wat er nog meer gedaan kan worden om de implementatie van XML succesvol te laten zijn. Het belangrijkste doel van het werkveld is om vroegtijdig een keuze te maken, zodat op tijd kan worden begonnen met de voorbereidingen. Naar verwachting wordt de definitieve implementatieaanpak in april gepubliceerd op deze website.

U kunt nog reageren tot en met vrijdag 18 maart
Programma ISD en Zorginstituut Nederland bedanken alle softwareleveranciers die deelnamen aan de consultatieronde. Hebt u de vragenlijst ontvangen maar nog niet ingevuld? Dat kan nog tot en met vrijdag 18 maart 2016.

Terugkoppeling
Bij de definitieve XSD’s voor iWmo en iJw 2.0, en waarschijnlijk ook bij de definitieve implementatieaanpak, publiceren we een overzicht met alle ontvangen reacties en de actie die daarop ondernomen is. 

primary@149.210.155.96