Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

IZO-publicatie: ervaringen en inzichten 2012-2015

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 december 2015 – Het IZO-team is aan het afronden en houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. In deze laatste weken is de uitgave ‘IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015’ verschenen. U kunt deze publicatie inzien via het menu rechts.

Het boekje bevat de geleerde lessen en aanpak van vier jaar IZO en blikt terug op de belangrijkste projecten en momenten. Vrijdag 11 december wordt de uitgave aangeboden aan Platform IZO, dat voor de laatste maal bijeen is onder voorzitterschap van Elke Buis van het ministerie van VWS. Dezelfde dag vindt een evaluatie plaats met (ex-)IZO-teamleden. Daarbij staat de vraag centraal: welke adviezen en tips wil Platform IZO aan de Directie Langdurige Zorg van VWS en aan Zorginstituut Nederland meegeven voor het komende jaar?

Samenwerking
De afgelopen jaren is een geweldige samenwerking tot stand gekomen. Meest tastbaar en zichtbaar zijn de websites Regelhulp.nl en Hoeverandertmijnzorg.nl. Wat meer op de achtergrond: visievorming, pilots en de eerste stappen op weg naar meer standaardisatie van gegevensuitwisseling. Gelukkig zijn en worden veel van de resultaten overgedragen aan organisaties waarmee nauw is samengewerkt. Denk met name aan CAK en het zorginstituut En als het om het Toekomstbeeld 2020 gaat, zijn het onder andere ZN en KING die vooroplopen om het vervolg invulling te geven. De Directie Langdurige Zorg legt de focus meer bij de Wlz. Op het terrein van informatievoorziening zal een nulmeting-iWlz worden uitgevoerd om te komen tot heldere ambities en doelstellingen.

Platform IZO-site nog tot 1 januari
De website www.platform-izo.nl is nog tot 1 januari in de lucht. Daarna is informatie beschikbaar op deze website. De komende weken verschijnen op www.platform-izo.nl nog berichten met informatie over afgeronde resultaten en de laatste ontwikkelingen.

primary@149.210.155.96