Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Kaders beschikbaar voor nieuwe releases: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 februari 2017 – Aan het begin van het jaarlijkse releaseproces voor nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw worden kadernotities vastgesteld. Het zijn documenten die inzicht geven in de uitgangspunten voor de nieuwe releases, die in 2018 van kracht worden.

Zowel de kadernotitie voor iWlz 1.3 als de kadernotitie voor iWmo en iJw 3.0 zijn per vandaag beschikbaar. In de komende maanden volgt de functionele en technische uitwerking van de nieuwe releases .

Kadernotitie iWlz 1.3
In de kadernotitie iWlz 1.3 beschrijft de Stuurgroep iWlz het kader van de nieuwe release iWlz 1.3. De stuurgroep heeft op 31 januari 2017 het kader vastgesteld. Een van de belangrijkste pijlers is toekomstbestendigheid. De nieuwe release speelt in op de veranderende informatiebehoefte die het noodzakelijk maakt om de huidige gegevensuitwisseling kritisch te bekijken.

Kadernotitie iWmo en iJw 3.0
De Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft op 6 februari 2017 ingestemd met de uitgangspunten in de kadernotitie iWmo 3.0 en iJw 3.0. Er wordt veel belang gehecht aan ‘gewenste strakkere scheiding tussen taal en transport’ en ‘zo laag mogelijke functionele belasting voor aanbieders en gemeenten’. Daarmee wordt bedoeld dat de wijzigingen in iWmo en iJw zo min mogelijk impact hebben op de administratieve processen in het werkveld. 

Verdere planning nieuwe releases
In februari en maart 2017 worden wijzigingsverzoeken nader uitgewerkt binnen de kaders. Vervolgens worden in april en mei de functionele wensen vertaald naar de techniek en software. In juni publiceert het Zorginstituut op deze website de conceptspecificaties voor de iStandaarden van 2018. Vervolgens zijn alle belanghebbenden uitgenodigd om de specificaties te reviewen. In de eerste week van juli 2017 worden de definitieve specificaties voor iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0 gepubliceerd.

Kadernotities lezen

Beide kadernotities vindt u onder ‘Meer informatie’ en ze zijn ook opgenomen in de iBieb. Op termijn krijgen de notities ook een plek op de ontwikkelingspagina’s van iWlz, iWmo en iJw, die u vindt onder het tabblad ‘iStandaarden’.

Contact
Wilt u meer weten over de kadernotities, neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Meer achtergrondinformatie geeft de uitgave Wat u moet weten over iStandaarden waarin u op  pagina 15 meer leest over releases in het algemeen.

primary@149.210.155.96