Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Kleine aanpassing in basisschema voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

23 november 2016 – Op het softwareleveranciersoverleg van 15 november is een aanvulling besproken op de definitieve specificaties voor de iStandaarden van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iWlz 2.1. 

De aanvulling is toegevoegd aan het document Bevindingen definitieve specificaties iStandaarden. 

Over de aanvulling
De aanvulling is het gevolg van een bevinding die een error met zich meebrengt in het berichtenverkeer. Daarom zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de basisschema’s voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De nieuwe basisschema’s zijn rond 1 november gepubliceerd in de informatiemodellen. Het gaat om deze wijzigingen:

1 LDT_Commentaar
De reden voor de nieuwe schema’s is gelegen in de restrictie die op het element ‘commentaar’ van toepassing was. Als een wat grotere hoeveelheid tekst in het commentaar werd opgenomen, kon de tekst onleesbaar worden voor de ontvangende partij. Met de aanvulling wordt dat nu voorkomen.


2 LTD_Telefoonnummer
Er is van de gelegenheid gebruikgemaakt om meteen een ander wijzigingsverzoek door te voeren: de aanpassing van het pattern op LTD_Telefoonnummer. 

3 Code 21: ‘huishoudelijke verzorging’ wordt ‘schoon huis’
‘Code 21 - HV: Huishoudelijke verzorging’ is een oude code, afkomstig uit de AWBZ. De huishoudelijke hulp die binnen de Wlz nu van toepassing is, is qua zorginhoud anders dan voorheen. De code wordt daarom ‘Code 21 – HV Schoon huis’.

1 en 2 gelden voor alle drie de iStandaarden, 3 geldt alleen voor iWlz.

De wijzigingen in schema

Bevinding

Oplossing

1 Door de pattern-restrictie op het Commentaar-element zijn regeleinde en nieuwe regel-tekens nu niet toegestaan. Dat is op deze plek niet gewenst, omdat daarmee de opmaak van een stuk tekst verloren gaat.

Het pattern op LDT_Commentaar moet worden gewijzigd:

• was:

• wordt:

2 De XSD-controle staat toe dat op de eerste positie van een telefoonnummer een alfanumeriek gegeven is gevuld.

Het pattern op LDT_Telefoonnummer moet worden gewijzigd:

• was:

• wordt:

Ook wordt een restrictie toegevoegd:

3 ‘Code 21 - HV: Huishoudelijke verzorging’ is een oude code, afkomstig uit de AWBZ. De huishoudelijke hulp die binnen de Wlz nu van toepassing is, is qua zorginhoud anders dan de huishoudelijke verzorging onder de AWBZ. Het is daarom wenselijk om de omschrijving aan te passen.

Om impact te beperken blijft de code ongewijzigd, alleen de omschrijving wordt aangepast naar "HV: Schoon huis".


Waar vindt u het bevindingendocument?

U vindt het document met bevindingen onder ‘Meer informatie’. Daarnaast is het opgenomen op elk van de drie ontwikkelpagina’s van iStandaarden:

Waar vindt u de basisschema’s?
De basisschema’s zijn opgenomen in de XSD’s van elk van de drie releases. De XSD’s vindt u in de documentatie van de informatiemodellen:

Hebt u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl. ​

primary@149.210.155.96