Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Kleine correcties op de specificaties van iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 november 2015 – In de specificaties van zowel iWmo 1.0 en 2.0 als iJw 1.0 en 2.0 is een aantal onduidelijkheden opgelost. De verbeterpunten die softwareleveranciers in de afgelopen periode meldden, zijn nu in beide berichtstandaarden doorgevoerd. 

De wijzigingen hebben een beperkte impact: ze verduidelijken vooral de specificaties of helpen potentiële problemen te voorkomen.

Gevolgen voor eigen systemen
De correcties zijn toegevoegd aan de overzichten met bevindingen. U kunt ze inzien via het menu rechts, evenals de productcodelijsten die ten gevolge van de bevindingen gewijzigd zijn. Met de beschrijvingen in de overzichten kunt u de gevolgen voor uw eigen systemen overzien en beoordelen. Een deel van de bevindingen is al in detail uitgewerkt en doorgevoerd in de informatiemodellen, een ander deel volgt op korte termijn.

Belangrijkste aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen gaan over de declaratieberichten (WMO303 en JW303):

  • De verplichting om producten die de jaargrens overschrijden wordt geschrapt. Deze aanpassing geldt al voor de komende jaarovergang (geldt voor de 1.0- en 2.0-versies).
  • Een inconsistentie in de mappingtabel wordt opgelost. De tabel geeft regels rond de aansluiting van eenheden in toewijzing en declaratie (geldt voor 2.0-versies).
  • De regels voor de vertaling van geleverde zorg naar declaratie- en factuurregels en het bepalen van de begin- en einddatum van de producten worden opnieuw geformuleerd. Hierbij zijn geen functionele aanpassingen voorzien. De enige uitzondering daarop is een nieuwe regel om de manier van declareren van een ‘outputgericht product’ te bepalen, ofwel een product waarvan het resultaat pas na afloop van de hulpperiode kan worden vastgesteld (geldt voor 2.0-versies).
  • Heruitgaven van BER (berichtspecificaties), INV (invulinstructie) en RBC (bedrijfs- en controleregels) beschikbaar in 303- en 304-berichten van Wmo en Jeugdwet. Zie voor informatie de website van Vektis.

De downloads in het menu rechts geven een compleet beeld van de bevindingen en bijbehorende aanpassingen.

primary@149.210.155.96