Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Mensgerichte zorg geeft de klant een stem op succesvolle Denktank IZO

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 november 2017 –  Gisteren organiseerde Zorginstituut Nederland de tweede Denktank IZO van dit jaar. Ruim 110 deelnemers gingen in Corpus Congress Center aan de slag met het thema ‘de stem van de klant’. Hoe kunnen we samen met burgers de informatievoorziening van zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren?

Dagvoorzitter Hans Oosterkamp: “Het systeem is zo vaak dominant, dus we moeten goed in gesprek vandaag. Vroeg of laat zijn we allemaal patiënt.” Hij nodigde de zaal uit om volop mee te praten en mee te denken over de vraag hoe we het cliëntperspectief op kunnen nemen in informatievoorziening én in de eigen organisatie.

Beleidsmedewerkers, informatiespecialisten in de zorg en ondersteuning en ervaringsdeskundigen bogen zich op de Denktank IZO over het vraagstuk hoe burgers betrokken kunnen worden bij innovaties. De deelnemers werkten hard, wat resulteerde in een rijke oogst aan concrete tips en inspiratie om zelf een vervolg aan te geven.

Foto: Monique Kooijmans

Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, benadrukte dat het hoognodig is om de wereld van de informatievoorziening en de wereld van de cliënt bij elkaar te brengen. “Luisteren naar zijn of haar stem is moeilijk, zeker wanneer je als ict’er of beleidsmedewerker bij een zorginstelling of overheid werkt.”

In de nabije toekomst zijn de ambities van het Zorginstituut: beter over de gezondheidssituatie informeren, vernieuwingen in de zorg sneller doorvoeren en zorgpremies beter besteden. Tiana: “Over vijf jaar moet de helft van de behandelingen gebaseerd zijn op ‘samen beslissen’.”

Tiana deed de oproep om vanuit IZO samen te werken en voort te bouwen op wat er al is en naar elkaar te luisteren.

Hoe je écht luistert, werd duidelijk in de presentatie van Corine Jansen, Certified Listening Professional. Zij deelde met de zaal tips om een luisterende organisatie te worden en gaf aan dat het voortaan beter is van ‘mensgerichte zorg’ te spreken in plaats van ‘de patiënt centraal’. 

Corine: “De basisbehoefte van een mens is om te begrijpen en begrepen te worden. Als je echt oprecht geïnteresseerd bent, dan gaat het over de mens tegenover je die een verhaal wil vertellen. En niet om wat hij of zij moet doen.”

De vier workshops tijdens de Denktank gingen over Regelhulp.nl, de zoektocht naar ‘echte mensen’, klantreizen en de vraag: wat wil de achterban?’

Aan het eind van de dag werden de bruikbaarheid en toepasbaarheid van tips van de workshopleiders gemeten. Ook presenteerden tien groepjes elk hun ultieme tip om burgers meer te betrekken bij innovaties in informatievoorziening. Daarnaast leverde de Denktank een aantal suggesties voor de IZO-agenda op.


Binnenkort verschijnt een uitgebreid verslag van de resultaten van de Denktank IZO. 

Wilt u ook een Denktank IZO bijwonen? Dinsdag 5 juni 2018 is de volgende Denktank.


Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning. 

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo

primary@149.210.155.96