Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Migratiedocument bij overgang naar iWlz versie 1.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 november 2015 – Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.1 geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.0, waarmee de keten vanaf 1 januari 2015 werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om de migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 voorspoedig te laten verlopen.

Net als de voorgaande versie ondersteunt de nieuwe berichtenstandaard de uitvoering van de Wlz.

Voor alle ketenpartijen
Bij de landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 gaat het om de uitfasering van de regionale en de bovenregionale berichtenstroom. Dat raakt alle ketenpartijen. De migratie start op 30 december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1 januari 2016 om 7.00 uur.

Migratiedocument
De landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 vindt plaats onder regie van Zorginstituut Nederland. Daarom heeft het instituut een draaiboek opgesteld. Het is een praktisch document dat alle ketenpartijen helpt om de 1.0-berichten uit te faseren en om vanaf 1 januari 2016 te kunnen starten met 1.1-berichten. Vanaf 1 januari 2016 worden geen berichten in 1.0-formaat meer verstuurd.

In drie fasen van 1.0 naar 1.1
De overgang naar de nieuwe berichtenstandaard is in fasen opgedeeld:

  • Afsluiting De gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.0-berichtenverkeer.
  • Transitie De aanpassing van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.1, bijvoorbeeld met een software-upgrade. Gedurende deze periode is geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk.

Na de migratie:

  • Ingebruikname en nazorg De fase begint zodra de berichtenuitwisseling volgens iWlz 1.1 van start gegaan is.

Vanaf 1 januari 2016 7.00 uur mogen alleen iWlz 1.1-berichten verstuurd worden. Omdat dit een feestdag is en een weekend direct volgt, start het berichtenverkeer op maandag 4 januari 2016.

Vragen over de migratie
Kunt u als actiehouder sommige migratiestappen niet succesvol afronden binnen de termijn in het document? Meld dat dan direct via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96