Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Mini-symposium blockchain in de zorg, AVG en governance

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

17 mei 2019 – Beleidsmedewerkers, bestuurders en informatiemanagers in de zorg en overheid zijn van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst waar resultaten van twee onderzoeken naar blockchain in de zorg bekend worden gemaakt. 

***Update 28 mei: het maximumaantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.***

Zorginstituut Nederland onderzoekt of en hoe nieuwe technologieën, zoals blockchain, toepasbaar zijn in de zorg. Daarmee beogen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bevorderen, zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten.

De onderzoeksresultaten die met u gedeeld worden op de bijeenkomst, bieden nieuwe inzichten en concrete handvatten om blockchain in de zorg toe te passen op organisatorisch (governance) en juridisch (AVG) gebied.

Tijd en locatie van de bijeenkomst

Deelname aan deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders, en informatiemanagers in de zorg en of overheid.
Vraagstukken
Wat zijn, binnen de wettelijke kaders, de randvoorwaarden van de AVG waarbinnen blockchain in de zorg kan worden ingezet? Hoe kan daar concreet aan worden voldaan? En… hoe kan en moet governance worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?

Dat zijn vraagstukken die Pels Rijcken, Ledger Leopard en Berenschot in opdracht van Zorginstituut Nederland hebben onderzocht. Op een inspirerende manier nemen de onderzoekers u mee in de onderzoeksresultaten rond de thema’s AVG en governance. U hebt volop gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Aanleiding en achtergrond
Om blockchain in de zorg op grote schaal te gebruiken is een compleet beeld nodig, vooral van de juridische, organisatorische, maatschappelijke en technische randvoorwaarden waaronder blockchain van waarde kan zijn voor de zorg.

Vanuit deze vraag heeft het Zorginstituut al verschillende activiteiten uitgevoerd – zoals de casus van Geertje en Appie en de praktijkproef met het prototype Mijn Zorg Log. Daarnaast worden onderwerpen verkend, zoals in de twee onderzoeken:

  • Organisatorisch: hoe kan en moet governance kan worden ingeregeld voor verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg?
  • Juridisch: kan blockchain worden ingezet in de zorg, rekening houdend met de wettelijke kaders en randvoorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en zo ja: hoe?

Meer informatie
Hebt u vragen over het mini-symposium? Neemt u dan contact op met Tara Knegt.

primary@149.210.155.96