Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Module Uitstroom AWBZ beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 augustus 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? Hoe krijg ik dat inzicht? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben. De module Uitstroom AWBZ van Zorginstituut Nederland geeft het antwoord. 

De module geeft aanbieders op basis van hun eigen gegevens inzicht in welk zorgdomein cliënten vallen na de invoering van de Wlz – of de eventuele versmalde AWBZ – en de decentralisatie in 2015. Met de module Uitstroom AWBZ weten zorgaanbieders waar hun cliënten ‘naartoe gaan’ en kunnen ze zich beter voorbereiden op de overheveling. 

Volledig overzicht
De module werkt op basis van een beslistabel waarin gevalideerde beleidsregels voor overheveling van AWBZ-zorg zijn verwerkt. In de beslistabel zijn ook de specificaties van het project GO (Gegevensoverdracht cliëntgegevens) verwerkt. Op een toegankelijke en veilige manier geeft de module aanbieders het inzicht waaraan ze behoefte hebben. 

Hoe werkt de module? 
De module verwerkt een export van gegevens uit de cliëntenadministratie en koppelt de zorgaanbieder direct een ‘resultaatbestand’ terug. In dit bestand is per regel vastgesteld binnen welk domein de zorg na 1 januari 2015 valt en welke gemeente hierbij betrokken is. Bij de verwerking van de bestanden worden geen gegevens opgeslagen. De bestanden zijn ook volledig geanonimiseerd. Het resultaatbestand geeft een zo goed mogelijk beeld van de overheveling, maar moet niet worden gezien als een formeel besluit per cliënt.  

Bestandseisen
De module is beschikbaar via het tabblad Modules op de homepage van istandaarden.nl. In de module vindt u ook de bestandseisen die worden gesteld aan de export van de gegevens uit de cliëntenadministratie. Neem zo nodig contact op met uw softwareleverancier om een dergelijk bestand te genereren. De module Uitstroom AWBZ is met verschillende softwareleveranciers en zorgaanbieders getest. 

Wet in ontwikkeling
De hervorming van de langdurige zorg is nog volop in voorbereiding en nog niet alle wetten zijn door het parlement goedgekeurd. Eventuele wijzigingen in de wetten die nu nog in behandeling zijn, verwerkt Zorginstituut Nederland in de module. Op dit moment zijn alle bekende en voorgenomen wijzigingen in de beslistabel opgenomen. De module biedt u dan ook op basis van uw eigen gegevens een actueel overzicht.

primary@149.210.155.96