Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Module Uitstroom AWBZ langer operationeel

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 april 2015 – Morgen zouden volgens planning drie AWBZ-hulpmiddelen uit de lucht gaan. Inmiddels heeft een aantal ketenpartijen verzocht om de module Uitstroom AWBZ langer in stand te houden. 

Besloten is om aan deze wens tegemoet te komen en de module voorlopig te handhaven.

De module Uitstroom AWBZ blijft net als de app nog operationeel tot 1 juli, maar wordt niet meer onderhouden. De module geeft inzicht in het zorgdomein waarin cliënten na de invoering van de Wlz en de decentralisatie in 2015 vallen: Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet, of een combinatie daarvan.

De module Uitstroom AWBZ Plus is vanaf 3 april niet meer beschikbaar. Zie ook het nieuwsbericht van ​18 maart 2015: Producten 'Uitstroom AWBZ' hebben hun dienst bewezen.

primary@149.210.155.96