Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe bedrijfsregel voor iWmo en iJw 2.1 per 12 juni 2017

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

31 maart 2017 – Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe release van iWmo en iJw is de omgang besproken met het verplichte toewijzingsnummer in het toewijzingsbericht (WMO301 en JW301). Daarbij spraken partijen de nadrukkelijke wens uit om al in de 2.1-release een bestaande bedrijfsregel aan te scherpen.

Het toewijzingsnummer in het toewijzingsbericht (301) is vanaf de ingebruikname van de 2.1-versie verplicht gesteld. Nu is de regel (OP275) gedefinieerd dat het nummer uniek moet zijn per gemeente en per cliënt.

Wens: uniek nummer
De wens bestaat om ‘Toewijzingsnummer’ echter zodanig te definiëren dat het uniek is binnen het totale cliëntenbestand van een gemeente ofwel: uniek binnen het domein Jeugdwet en binnen het domein Wmo.

Consultatieronde onder softwareleveranciers
Voordat het besluit viel om de controle op uniciteit van het toewijzingsnummer op te laten nemen in de release van 12 juni 2017, heeft een consultatieronde plaatsgevonden onder een groot aantal softwareleveranciers. Dat leidde tot drie inzichten:

  • Deze wijziging heeft geen impact op de softwareleveranciers van zorgaanbieders of op de infrastructuur. De wijziging beïnvloedt eventueel alleen softwareleveranciers van gemeenten.
     
  • De meesten van hen gaven aan de controle zelf al geïmplementeerd te hebben in de nieuwe versie van de iStandaarden iWmo 2.1 en iJw 2.1). Zij ondervinden geen gevolgen van de wijziging.

  • Overige leveranciers hebben aangegeven de verscherping van een controle zonder problemen alsnog te kunnen inbouwen. 

Geen impact op aanbieders en gemeenten
Opname van deze wijziging in de release van iWmo en iJw 2.1 per 12 juni 2017 heeft geen impact op aanbieders en gemeenten.

Aanpassing Informatiemodellen iWmo en iJw
In het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1) en het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) wordt de wijziging als aangescherpte bedrijfsregel opgenomen. Aanpassing van het basisschema is niet nodig. De nieuwe informatiemodellen worden begin volgende week gepubliceerd op onze website.

Meer informatie
Hebt u vragen over de releases iWmo- en iJw 2.1, neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96