Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe scenario's administratieve afhandeling uitstroom AWBZ

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 februari 2015 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al uitgevoerd. 

Een aantal onderwerpen is in de afgelopen periode verder uitgewerkt, zodat betrokkenen het document 'Administratieve afhandeling AWBZ Uitstroom' hebben bijgesteld. U kunt het downloaden in het menu rechts.

Wijzigingsoverzicht

Op pagina 8 is onder het kopje ‘Scenario’s voor cliënten die in de Wlz blijven per 1 januari 2015’ de volgende tekstwijziging doorgevoerd:

  • Aan het derde onderdeel van de opsomming is ter verduidelijking de tekst ‘ – en  eventueel BGGRP als onderdeel ZZP –‘ toegevoegd. De opsomming luidt nu als volgt:
    • de einddatum van het indicatiebesluit
    • de einddatum van het geïndiceerde ZZP – en eventueel BGGRP als onderdeel ZZP –
    • de einddatum van de toegewezen ZZP – en eventueel BGGRP als onderdeel ZZP –

Op pagina 8 is onder het kopje ‘Cliënten met een GGZ-B-indicatie’ de volgende tekstwijziging doorgevoerd:

  • ‘Cliënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz ongeacht of zij wel of niet zijn opgenomen’ is gewijzigd in ‘Cliënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz voor zover zij opgenomen zijn’.

Op pagina 9 is de tekst onder het kopje ‘Wlz-indiceerbaren’ ingekort en is de niet meer actuele tekst verwijderd.

In de tabel op pagina 10 is een uitzondering opgenomen voor het CIZ die het verwijderen van einddatums van lage ZZP’s betreft.

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in verband met het volgende: het CIZ wordt niet op de hoogte gesteld van de keuze die cliënten met een laag ZZP gemaakt hebben om wel of niet uit te stromen naar de Wmo.

Aan het addendum is de tabel 'Verwijderen einddatums' toegevoegd.

De term ‘uitstroombericht’ is vervangen door ‘afsluitbericht.

De term ‘negatief indicatiebericht’ is vervangen door ‘AZR-afsluitbericht’.

primary@149.210.155.96