Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe versie Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 oktober 2017 –  Vandaag is een bijgewerkte versie van de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw gepubliceerd. Sinds juli 2017 is de handreiking integraal onderdeel van iWmo en iJw. De belangrijkste wijziging is dat het document alleen nog onderwerpen bevat die daadwerkelijk deel uitmaken van iWmo en iJw. 

In het mutatieoverzicht achterin de handreiking staan alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (d.d. 3 juli 2017) beschreven. Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

  • Gegevensaanlevering aan derden 
    Onderwerpen over de aanlevering aan het CAK en het CBS zijn uit de handreiking verwijderd.
  • Toegang 
    Aan de tekst over ‘Toegang’ is informatie toegevoegd over de toegang naar jeugdhulp vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen.
  • Aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren 
    Er is op een aantal plekken nadrukkelijker vermeld dat een toewijzing op productcategorie plaats kan vinden, waarna in de factuur of declaratie nader wordt gespecificeerd naar één of meer dan één product(en). De toewijzing zet de kaders voor de facturatie. 

Stabiele versie 
De verwachting is dat deze versie van de handreiking voorlopig ongewijzigd blijft. De handreiking is nu goed verwerkt in de informatiemodellen Wmo en Jeugdwet en de inhoud van het document is actueel.

Eventuele voorstellen voor tekstuele of inhoudelijke wijzigingen kunnen worden besproken in de functionele referentiegroepen. Die bijeenkomsten vinden in het voorjaar van 2018 plaats in voorbereiding op nieuwe versies van iWmo en iJw.

Meer informatie en contact 
Hebt u vragen over de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw? Neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl. 


primary@149.210.155.96