Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 oktober 2015 – Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de productcodelijst beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen zijn tot stand gekomen door de inbreng van gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders.

Een van de partijen, Jeugdzorg Nederland, stelde namens de achterban een alternatieve productindeling op. Die indeling is opgenomen als aanvulling op de standaardproductcodelijst, waardoor het mogelijk is om de producten in het iJw-berichtenverkeer te gebruiken.

Minder onnodig werk voor gemeenten en zorgaanbieders
De aanleiding voor de nieuwe lijsten is het grote aantal verschillende productcodes uit de oude verwijsindex. Bij zorgaanbieders veroorzaakt dat onnodig werk. Ze moeten extra mensen inzetten voor administratie en rapportages, waardoor financiële middelen wegstromen van het primaire zorgproces. Ook bij gemeenten leidt het grote aantal productcodes tot verwarring. Buurt- en wijkteams die codes gebruiken om zorg toe te wijzen, zijn veel tijd kwijt aan de ontcijfering van productcodes.

Centraal beheer van de lijsten
Een belangrijk voordeel van gestandaardiseerde productcodelijsten is dat gemeenten ze zelf niet hoeven te beheren. De lijsten worden beheerd door Zorginstituut Nederland, en ze zijn inmiddels opgenomen in de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet. Wie werkt met de standaardproductcodelijsten, is verzekerd van aansluiting op het juiste codegebruik in de iWmo- en iJw-berichten.

Passend bij standaardisatiebeleid
De nieuwe lijsten voor Wmo en Jeugdwet zijn een product van het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD). De VNG en Zorginstituut Nederland bevelen het werken met de standaardproductcodelijsten aan. Dit past in het beleid van gemeenten om administratieve processen in het sociaal domein te standaardiseren.

Meer informatie
Gemeenten kunnen vragen stellen aan de regionale accountmanagers van de ISD, en ook kunt u met vragen over de lijsten terecht bij info@istandaarden.nl. Zie ook de veelgestelde vragen over productcodes op de VISD-website.

primary@149.210.155.96