Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe versie Validatiemodule beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

23 september 2016 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar die de berichten van de nieuwe releases iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 ondersteunt. De Validatiemodule kan worden gebruikt om de inhoud van een bericht te controleren op technische en functionele juistheid. Met deze versie ondersteunt de module ook de declaratieberichten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Om na te gaan of de berichten van de nieuwe iStandaarden kloppen, kunt u gebruikmaken van de Validatiemodule. De Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWlz-, iWmo- of iJw-berichten de mogelijkheid om de berichten te beoordelen op juistheid. De Validatiemodule is een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is niet bedoeld voor productiedoeleinden.

Wat kunt u doen met de Validatiemodule?
Met de Validatiemodule controleert u:
•    of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo- of iJw-bericht is, de module bepaalt het type;

•    of de structuur klopt;

•    of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;

•    of de velden correct gevuld zijn;

•    of het bericht voldoet aan de technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.

iWlz 1.2 per 1 januari 2017
De nieuwe versie van iWlz is per 1 januari 2017 van kracht. Op 1 juli 2016 zijn de specificaties van iWlz 1.2 gepubliceerd. Op basis daarvan kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe berichten conform het Informatiemodel iWlz 1.2.

iWmo 2.1 en iJw 2.1 per 1 april 2017
De nieuwe versie van iWmo en iJw is per 1 april 2017 van kracht. Met ingang van deze versie is de taal van de berichten XML. Softwareleveranciers kunnen sinds de publicatie van de nieuwe specificaties op 1 juli 2016 starten met de bouw van de nieuwe berichten, conform het Informatiemodel iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Voorbeeldberichten

Voor zowel de Wlz als voor de Wmo en de Jeugdwet zijn bestanden met voorbeeldberichten beschikbaar. U kunt de nieuwe Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te maken. In het 
Informatiemodel Wlz, het Informatiemodel Wmo en 
het Informatiemodel Jeugdwet vindt u de voorbeeldberichten per iStandaard. 

Ondersteuning
Hebt u vragen over de Validatiemodule? Leest u dan eerst de veelgestelde vragen
Onder ‘Meer informatie’ kunt u de handleiding en de releasenotes bij de Validatiemodule inzien. Ook is daar de 'Issuelijst modules iStandaarden' beschikbaar. Die lijst geeft een compleet overzicht van bevindingen van gebruikers op alle modules. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96