Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe versies informatiemodellen iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

19 september 2016 Zorginstituut Nederland publiceert nieuwe informatiemodellen van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor deze nieuwe releases zijn de nieuwe basisschema’s in de modellen opgenomen.

In het Informatiemodel iWlz 1.2, het Informatiemodel iWmo 2.1 en het Informatiemodel iJw 2.1 worden bedrijfsregels, berichtspecificaties en processen van gegevensuitwisseling weergegeven. Softwareleveranciers gebruiken de informatiemodellen om hun softwarepakketten aan te passen.

Nieuw basisschema
Voor elk van de drie iStandaarden zijn nu de basisschema’s aangepast. Dit naar aanleiding van de gemelde bevindingen door betrokken partijen. De wijzigingen hebben een lage impact. Het gaat om:

  • Verwijderde retourcodes van iWlz die teruggeplaatst zijn
  • Lengte van datatype ‘Referentie’ is uitgebreid in iWmo en iJw
  • Enkele retourcodes voor iWmo en iJw die toegevoegd of gewijzigd zijn.

Processen en casuïstiek
In de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet is een aantal casussen opgenomen. Ze beschrijven hoe het berichtenverkeer ingezet wordt in een aantal specifieke situaties.

In het Informatiemodel Wmo zijn bovendien uitgebreide procesbeschrijvingen toegevoegd. Die beschrijven het bedoelde gebruik van de iWmo-berichten in de verschillende uitvoeringsvarianten. Voor de Jeugdwet worden de procesbeschrijvingen ook nog verder uitgewerkt, dit wordt gepubliceerd in oktober.

Retourcodes iWlz 1.2
De voorgestelde optimalisatie van retourcodes voor iWlz 1.2 is op verzoek van de ketenpartijen teruggedraaid. De retourcodes per berichtelement zijn dus weer opgenomen in het Informatiemodel iWlz 1.2. Partijen worden verzocht om alle retourcodes te verwerken in hun systemen om de juiste retourinformatie leesbaar te maken.

Optimalisatie retourcodelijst
In de release van iWlz per 1 januari 2018 worden de overbodige codes wel verwijderd. Met ketenpartijen wordt besproken welke codes verwijderd kunnen worden. Dit zal met de ketenpartijen besproken worden.

Partijen hebben de mogelijkheid om aan te geven welke retourcodes onmisbaar zijn in het proces of eventueel suggesties te doen voor nieuw op te nemen retourcodes. U kunt suggesties aandragen via info@istandaarden.nl.

Alle bevindingen in één lijst
De volledige specificaties van de wijzigingen in alle drie de domeinen staan in de bevindingenlijst onder ‘Meer informatie’ evenals de mutatieoverzichten van iWlz, iWmo en iJw.

primary@149.210.155.96