Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws over de standaardproductcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 juli 2016 – Bij iWmo 2.0 en iJw 2.0 gebruikt het werkveld momenteel landelijke standaardproductcodelijsten. In de nieuwe releases – iWmo 2.1 en iJw 2.1 – wordt in principe met dezelfde lijsten gewerkt. Gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen tot 1 september 2016 suggesties doen voor productcodes.

In dit bericht leest u hoe dat in z’n werk gaat en welke uitgangspunten we daarbij hanteren. Let op: we beogen geen groot 

Uitgangspunten standaardproductcodelijsten 2016
i-Sociaal Domein (ISD) is een gezamenlijk programma van zes brancheorganisaties van zorgaanbieders en VNG. Voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zijn binnen het programma standaardproductcodelijsten opgesteld om ongewenste variëteit in productcodes te voorkomen. 

De uitgangspunten voor de standaardproductcodelijsten van 2016 zijn:
 • zo veel mogelijk rekening houden met ontwikkelingen bij gemeenten en aanbieders.
 • bestaande productcodes voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 zo min mogelijk wijzigen om softwareaanpassingen te voorkomen
 • gemeenten en aanbieders kunnen nieuwe codes laten toevoegen aan de landelijke standaardlijst
 • productcodecategorieën blijven ongewijzigd
 • codes die momenteel door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, verdwijnen eventueel

Suggesties doen voor productcodes
Om efficiënter te kunnen werken, kunnen gebruikers suggesties doen voor productcodes in de standaardproductcodelijst. Komen er geen suggesties van gebruikers binnen, dan gaan alle standaardproductcodes voor zorg en ondersteuning Wmo en Jeugdwet een-op-een mee over naar de lijsten voor iWmo en iJw 2.1. De productcodecategorieën blijven sowieso ongewijzigd.

Beoordeling van suggesties

ISD en Zorginstituut Nederland beoordelen uw eventuele voorstel voor de Wmo- en Jw-standaardproductcodelijstenop vier criteria:

 1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
 2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande productcode?
 3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
 4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?

Na afweging wordt besloten of uw voorstel wordt verwerkt in de productcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Hoe kunt u productcodes aanleveren?
Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2016 suggesties mailen naar info@istandaarden.nl of naar de regionale accountmanager van het programma i-Sociaal Domein. Let op: als u productcodes wilt indienen, dan graag uw aandacht voor de volledigheid van uw aanlevering. Denkt u daarbij aan:

 1. Een duidelijke productomschrijving 
 2. Vermelding van de productcategorie 
 3. Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
 4. In welke eenheid wordt het product bekostigd?
 5. Welke regio’s en gemeenten hanteren het product, voor zover u bekend is?

Planning 
Volgens planning publiceren ISD en Zorginstituut Nederland begin oktober 2016 de productcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 op istandaarden.nl.

Meer informatie
Op de pagina Tabellen van iWmo en iJw kunt u de standaardproductcodelijsten voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 inzien. Dezelfde lijsten zijn opgenomen in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet.

primary@149.210.155.96