Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Omgang met niet-verplichte elementen type ‘string’ in XML

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

21 juli 2017 – In iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 bestaat onduidelijkheid over het opnemen van lege elementen in het XML-bericht. Een analyse wijst uit dat dit geldt voor niet-verplichte elementen type ‘string’ (minOccurs0).

De bijbehorende xsd geeft voor het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden: ofwel het element wordt leeg opgenomen, ofwel het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het XML-bericht. Beide zijn toegestaan.

Deze elementen zijn niet-verplicht en kennen geen enumeratie of patroon:

Bericht
Element
Alle berichten iWlz 1.2 en iWmo/iJw 2.1
Voornamen
WMO/JW303
VorigReferentieNummer
WMO/JW303
SoftwareLeverancierISVersie
WMO/JW303
BuitenlandPostcode
WMO/JW303
Achternaam2
WMO/JW303
Voorvoegsel1
WMO/JW303
Voorvoegsel2
WMO/JW303
HuisNummerToevoeging
WMO/JW303
ProductCode
WMO/JW303
Commentaar


Veelgestelde vragen
Over de omgang met lege elementen is een vraag met antwoord opgenomen in de FAQ-set over het Informatiemodel iStandaarden: Hoe gaat u om met niet-verplichte XML-elementen? Deze vraag en de bijbehorende antwoorden gelden voor alle iStandaarden.

BER-documentatie bij WMO303 en JW303
In de documentatie JWv2.1_BERu7 en WMOv2.1_BERu6 wordt informatie over lege niet-verplichte elementen type string opgenomen. De aanpassingen in de documenten worden uiterlijk 14 augustus verwerkt. Bij alle betreffende elementen wordt deze tekst opgenomen:

(*) Dit niet-verplichte element type ‘string’ kent geen patroon of enumeratie. De xsd geeft voor het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden:
- het element wordt ‘leeg’ opgenomen in het XML-bericht
- het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het XML-bericht

Oplossing in iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2
In de specificaties van iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2 is in de xsd opgenomen dat lege niet-verplichte elementen type string niet worden opgenomen in het XML-bericht. Deze versies worden naar verwachting vanaf april 2018 in gebruik genomen.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96