Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Omgang met niet-verplichte elementen type ‘string’ in XML

21 juli 2017 – In iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 bestaat onduidelijkheid over het opnemen van lege elementen in het XML-bericht. Een analyse wijst uit dat dit geldt voor niet-verplichte elementen type ‘string’ (minOccurs0).

De bijbehorende xsd geeft voor het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden: ofwel het element wordt leeg opgenomen, ofwel het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het XML-bericht. Beide zijn toegestaan.

Deze elementen zijn niet-verplicht en kennen geen enumeratie of patroon:

Bericht
Element
Alle berichten iWlz 1.2 en iWmo/iJw 2.1
Voornamen
WMO/JW303
VorigReferentieNummer
WMO/JW303
SoftwareLeverancierISVersie
WMO/JW303
BuitenlandPostcode
WMO/JW303
Achternaam2
WMO/JW303
Voorvoegsel1
WMO/JW303
Voorvoegsel2
WMO/JW303
HuisNummerToevoeging
WMO/JW303
ProductCode
WMO/JW303
Commentaar


Veelgestelde vragen
Over de omgang met lege elementen is een vraag met antwoord opgenomen in de FAQ-set over het Informatiemodel iStandaarden: Hoe gaat u om met niet-verplichte XML-elementen? Deze vraag en de bijbehorende antwoorden gelden voor alle iStandaarden.

BER-documentatie bij WMO303 en JW303
In de documentatie JWv2.1_BERu7 en WMOv2.1_BERu6 wordt informatie over lege niet-verplichte elementen type string opgenomen. De aanpassingen in de documenten worden uiterlijk 14 augustus verwerkt. Bij alle betreffende elementen wordt deze tekst opgenomen:

(*) Dit niet-verplichte element type ‘string’ kent geen patroon of enumeratie. De xsd geeft voor het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden:
- het element wordt ‘leeg’ opgenomen in het XML-bericht
- het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het XML-bericht

Oplossing in iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2
In de specificaties van iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2 is in de xsd opgenomen dat lege niet-verplichte elementen type string niet worden opgenomen in het XML-bericht. Deze versies worden naar verwachting vanaf april 2018 in gebruik genomen.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary.istandaarden.wooltown.nl