Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo en iJw 1.1 van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

5 maart 2015 – In Houten is vandaag de Referentiegroep iWmo/iJw van start gegaan. In de Referentiegroep zijn ketenpartijen uit de Wmo en Jeugdwet vertegenwoordigd en wordt de nieuwe release van de iWmo- en iJw-standaard voorbereid. 

Verdere stabilisatie van de standaarden is het doel. Op 26 maart vindt een tweede bijeenkomst plaats.

Beleidsvrijheid én verscheidenheid
Kunnen we de verscheidenheid in het gebruik van de standaarden verminderen zonder de beleidsvrijheid te beperken? Over die vraag is, aan de hand van de  uitvoeringsvarianten, in groepjes gesproken. Ook is in de Referentiegroep nagedacht over minimale afspraken en gegevens die daarbij nodig zijn. Daarnaast is de verscheidenheid aan productcodes aan de orde geweest en is gesproken over mogelijkheden om het aantal terug te brengen. De opbrengst van wordt nu uitgewerkt en besproken in de bijeenkomst van 26 maart.

Samen met iJw en iWmo
Op de afsluitende bijeenkomst van 7 april bekijkt de Referentiegroep de drie iStandaarden integraal. Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe iWlz-release wordt namelijk gewerkt aan een release voor iWlz. In april of mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de bijeenkomst vertalen naar techniek.

Planning

  • 26 maart: tweede bijeenkomst Referentiegroepen iJw en iWmo
  • 7 april: integrale referentiegroep (Wlz, Wmo en Jeugdwet)
  • eind april: Stuurgroep ISD neemt besluit over inhoud release
  • april – juni: releasespecificaties uitwerken
  • 1 juli: specificaties publiceren
  • 1 januari: iWmo en iJw 1.1 live
primary@149.210.155.96