Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWmo-standaard in afrondende fase

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

27 mei 2014 – De iWmo-referentiegroep is gisteren voor de derde en laatste keer bijeengekomen. De vertegenwoordigers – zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland – hebben de conceptstandaard aangescherpt. Daarnaast ging het over de ondersteuning die nodig is om met de iWmo-standaard te kunnen gaan werken.

Gemeenten beleidsvrijheid, iWmo ondersteunt
Organisator van de bijeenkomst Zorginstituut Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS het beheer van iWmo op zich genomen. In de eerste week van juni worden de uitgewerkte conceptspecificaties gepubliceerd. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen straks informatie uit over de zorgproducten en -diensten die worden geleverd. Het uitgangspunt is dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. iWmo heeft puur een ondersteunend karakter.

Productcodetabel met landelijke categorieën
Codetabellen helpen de informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Uit de referentiegroep kwam naar voren dat iedereen belang heeft bij een standaardcodetabel, maar dat het niet beperkend mag werken op de vrijheid van gemeenten om lokaal nieuwe producten en diensten te definiëren. De referentiegroep heeft afgesproken dat een productcodetabel wordt opgesteld met een aantal landelijk vastgestelde productcategorieën, waaronder gemeenten productcodes kunnen definiëren. In de specificaties vindt u de uitwerking hiervan terug. In overleg met de VNG wordt de samenhang tussen de productcategorieën en de lijsten voor financiële verantwoording vanuit de gemeenten bekeken.

Servicedesk, testmodule en XML-conversie
Zorginstituut Nederland biedt graag de helpende hand bij iWmo. Inmiddels is een servicedesk ingericht die te bereiken is via info@zorgregistratie.nl. In augustus wordt een testmodule opgeleverd waarin gebruikers in alle ketenpartijen hun Wmo-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice en schrijft het ministerie van VWS een handreiking die het gebruik van de standaard in het gemeentelijk proces toelicht.

Wmo-kennisportaal en overlegstructuur
Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking met alle partijen een Wmo-kennisportaal ontwikkeld. Net als voor het beheer van de AWBZ-standaarden wordt een overlegstructuur ingericht om de voortgang te bewaken en afstemming met de ketenpartners te organiseren.

Over iWmo 
iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. Om de iWmo-standaard aan te laten sluiten bij de AWBZ-werkwijze, worden kennis en ervaringen zo veel mogelijk gedeeld. 

primary@149.210.155.96