Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling Release 1 januari 2015

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 februari 2014 – Op 1 januari 2015 treedt zoals het er nu naar uit ziet de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Om deze wet per 1 januari 2015 te ondersteunen met een informatievoorziening die aansluit op de voorgenomen veranderingen, werkt het CVZ de komende maanden aan de ontwikkeling van de nieuwe release.

De release wordt integraal benaderd waarbij breed naar de standaarden in de Wlz en de Wmo wordt gekeken. De integrale benadering houdt in dat gekeken wordt naar de effecten van de wijzigingen op de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.


Eerste bijeenkomsten van start
De wetgeving is nog niet definitief, maar op basis van de huidige teksten en in nauwe samenwerking met de beleidsmakers bij VWS en de NZa is inmiddels met de ontwikkeling begonnen. Dit is ook nodig gezien de doorlooptijd van een release. De inhoud van deze release wordt ontwikkeld met alle betrokken ketenpartners. Hiervoor organiseert het CVZ vier bijeenkomsten waaraan deskundigen vanuit de ketenpartners deelnemen. Deze deskundigen zijn vertegenwoordigd in de Referentiegroep.

primary@149.210.155.96