Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Op weg van Denktank naar Doetank

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

22 juni 2016 – “Mijn complimenten voor de visie van het Toekomstbeeld IZO. Wel wil ik een oproep doen: de Denktank moet een Doetank worden. Dus kom met concrete voorstellen.” Met deze woorden zette Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS de zaal in de juiste mindset.

Voor de eerste Denktank IZO van 2016 kwamen op donderdagmiddag 16 juni ruim 120 deelnemers samen in CORPUS Congress Centre, om te denken, doen en leren: in interactie met elkaar en met de experts van vier workshops. 

Het publiek was een bonte mix van zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, softwareleveranciers, branche- en uitvoeringsorganisaties, consultants en afgevaardigden van ZBO's, zorgkantoren en het ministerie van VWS. Zij ontmoetten elkaar rond het thema innovatie in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO).

Hoe komt het Toekomstbeeld dichterbij?

In de inleiding zette dagvoorzitter Hans Oosterkamp direct de toon. “IZO is tot nu toe onder de radar gebleven, maar we gaan nu uitvoering geven aan de ideeën. Ook cliëntenorganisaties worden vanaf nu betrokken bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.”

Hans benoemde dat het daarbij essentieel is om in plaats van tegenstellingen juist overeenkomsten bij elkaar op te zoeken. Zo brengen we het gezamenlijke Toekomstbeeld IZO dichterbij.

Film
​Tijdens en na de Denktank zijn filmopnamen gemaakt. De compilatie geeft een compleet beeld van de bijeenkomst, inclusief reacties van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS en een aantal deelnemers.


Najaar: tweede Denktank IZO 2016
Hans besloot met: “Let’s hit it! Het kan niet misgaan – we hebben veel expertise in huis.” We kijken terug op een succesvol congres dat veel nieuwe inzichten opleverde om de zorg voor mensen te verbeteren. Met de extra bagage uit de bijeenkomst van vandaag kan de volgende Denktank nog meer een Doetank worden. In het najaar wordt het tweede IZO-congres van 2016 georganiseerd, waarin de positieve tendens voortgezet wordt.

Meer informatie
Samen met de leiders van de vier workshops bouwt Zorginstituut Nederland in de komende weken voort op de opbrengst van de workshops. Zo geven we met alle betrokkenen gehoor aan het appèl tot daden. Welke vervolgacties kunnen we definiëren en hoe gaan we die uitvoeren? Daarover verschijnt in de zomer een nieuwsbericht op deze website.

Wilt u meer weten over de Denktank IZO, het Toekomstbeeld en Platform IZO? U kunt contact opnemen via infoizo@zinl.nl. 

De drie werelden van het Toekomstbeeldprimary@149.210.155.96