Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overdracht IZO-activiteiten naar Zorginstituut Nederland van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 oktober 2015 – Eind dit jaar neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS. Het IZO-team, een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, houdt per 1 januari 2016 op te bestaan.

Tijdens de startbijeenkomst op 10 september is met de goedkeuring van het plan van aanpak de overdracht gestart en zijn afspraken gemaakt voor de over te dragen onderdelen.

Wat wordt overgedragen?
De overdracht bestaat uit drie onderdelen:

  • Organisatie van het IZO Platform en beheer van het Toekomstbeeld
  • IZO communicatie en bijbehorende middelen (IZO-website, Twitter, denktanks)
  • Organisatie van de IZO Architectuurboard en beheer van de documentatie

Samenwerking met ketenpartijen
De rode draad van het IZO Platform is de samenwerking binnen de zorg en ondersteuning op het gebied van informatievoorziening met volop aandacht voor de klant. Medewerkers van IZO en Zorginstituut Nederland zijn samen aan de slag om een zorgvuldige overdracht te realiseren, waarbij de samenwerking en het klantperspectief op continuïteit kunnen rekenen. VWS blijft bijvoorbeeld na de overdracht deelnemen aan het platform IZO.

Eerste stappen
Een van de eerste stappen in de overdracht was het IZO Platform van 18 september, dat gezamenlijk is georganiseerd. Het IZO-team en Zorginstituut Nederland vinden een evaluatie over de afgelopen periode van belang. Zo kunnen ketenpartners terugblikken op wat is bereikt en meedenken over de plannen voor de toekomst. Inmiddels is daarom ook een begin gemaakt met de evaluatie, resultaten worden in de Platform IZO-bijeenkomst van 16 oktober besproken.

primary@149.210.155.96