Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Draaiboeken bij overstap op iWmo 2.1 en iJw 2.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 april 2017 – De iWmo- en iJw-keten gaat per 12 juni 2017 over op iWmo 2.1 en iJw 2.1. Vanaf die datum kunnen geen 2.0-berichten meer uitgewisseld worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het knooppunt van VECOZO.

Voor de migratie zijn twee landelijke implementatiedraaiboeken opgesteld. De draaiboeken ondersteunen softwareleveranciers, gemeenten en aanbieders bij de voorbereidingen op deze overstap.

De migratieperiode voor de factuur- en declaratieberichten en bijbehorende retourberichten begint op 29 mei. Voor de overige berichten start de migratieperiode op 6 juni.

'Bevriezing' berichtenverkeer
Het landelijk advies om het berichtenverkeer in het algemeen te bevriezen, geldt voor de factuur- en declaratieberichten met ingang van 29 mei en voor de overige berichten met ingang van 8 juni.

Specifiek voor heen- en retourberichten zijn andere datums van toepassing. Zo geldt bijvoorbeeld voor heenberichten dat ze per 6 juni worden bevroren. In de draaiboeken staat de exacte planning voor alle berichten in tijdschema's – inclusief datum, tijd en actiehouder. Zie hoofdstuk 4 over de 2.0-afsluiting en hoofdstuk 5 over de transitie naar 2.1.

Wat staat er nog meer in de draaiboeken?
In de migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw staan de implementatieactiviteiten stap voor stap met mijlpalen, informatie en advies over de overgang van iWmo en iJw 2.0 naar de 2.1-versies.

Migratiedraaiboeken iWmo en iJw downloaden
U kunt het 'Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.0 naar 2.1' en het 'Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1' downloaden onder ‘Meer informatie’.

Ketentestomgeving (KTO) vanaf 1 mei beschikbaar
Vanaf 1 mei kunnen gemeenten en aanbieders samen met hun softwareleveranciers gebruikmaken van de KTO. De omgeving is toegankelijk via het Inlichtingenbureau voor gemeenten en hun softwareleveranciers. Aanbieders en hun softwareleveranciers krijgen toegang tot de ketentestomgeving via VECOZO. De doorlooptijd van de aansluiting op de KTO kan drie weken zijn. Op de website van i-Sociaal Domein leest u meer over de ketentestomgeving.

Extra aandacht voor factuur- en declaratieberichten
Factuur- en declaratieberichten zijn een extra aandachtspunt bij de overstap. De berichten uit de iWmo- en iJw-berichtenstandaarden bestaan uit berichtenparen: een heenbericht en een retourbericht. De situatie waarbij een heenbericht in versie 2.0 is opgesteld, en het retourbericht in versie 2.1, levert administratieve lasten op.

Berichtenparen factuur- en declaratieberichten

Berichtenparen
heenbericht
retourbericht
WMO303
WMO304
JW303
JW304
JW321
JW322


• De zorgaanbieder stuurt de JW303, JW321 of WMO303 aan de gemeente.
• De gemeente stuurt daarop een retourbericht JW304, JW322 of WMO304.

Gebroken berichtenparen voorkomen
Door de migratie van 2.0- naar 2.1-berichten kan een knelpunt ontstaan. Als het factuur- of declaratiebericht verzonden wordt voor 12 juni, is het een 2.0-bericht. Als het bijbehorende retourbericht pas verzonden wordt na 12 juni, is het bericht in versie 2.1.

Door de overstap van EI-berichttaal naar XML-berichttaal en de verschillen tussen versie 2.0 en 2.1 kan een 2.0-2.1-berichtenpaar niet aan elkaar gekoppeld worden. Het retourbericht van een gebroken berichtenpaar komt niet aan bij de aanbieder.

Voorkom zulke gebroken berichtenparen in de migratie naar release 2.1 van iWmo en iJw. Ze leveren extra administratieve lasten op voor gemeenten en aanbieders en leiden mogelijk tot late betaling van een factuur.

Landelijke freeze
Om gebroken berichtenparen van de factuur- of declaratieberichten te voorkomen, is landelijk afgesproken om het berichtenverkeer te bevriezen. Het advies is om deze freeze te hanteren.

  • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 29 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
  • Stuur als gemeente uiterlijk vóór 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.

Facturen en declaraties waar geen retourbericht op is ontvangen voor 8 juni, kunnen niet meer verwerkt worden na 12 juni 2017.

Afwijken van afspraken
Houdt u zich niet aan de landelijke freeze-periode, laat dit dan weten aan uw samenwerkingspartners en maak onderling zeer goede afspraken om extra werk te voorkomen.

Vragen over de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw?

  • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK kunnen terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11 22.
  • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, wenden zich met vragen over de overstap tot de supportdesk van VECOZO: (013) 462 56 41, support@vecozo.nl.
  • Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen contact opnemen met: softwarehelpdesk@vecozo.nl.
  • De regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein kunt u benaderen met vragen over de implementatie van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer en de samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders.

Al uw vragen over de berichtspecificaties van alle iWmo- en iJw 2.1-berichten kunt u stellen aan de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96