Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Protocol over gemeentelijke herindeling opgenomen in informatiemodellen iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

20 september 2016 – Gemeentelijke herindeling heeft gevolgen voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Daarom is er een protocol opgesteld en toegevoegd aan de informatiemodellen.

In Nederland vinden regelmatig herindelingen plaats op gemeentelijk niveau. Soms gaat het om wijzigingen van gemeentegrenzen. Soms gaat het om fusie: gemeenten worden samengevoegd met een bestaande gemeente of gemeenten gaan samen zodat een nieuwe gemeente ontstaat.

Alle gemeentelijke herindelingen hebben voor het werken met iWmo en iJw tot gevolg dat er gemeentecodes verwijderd of toegevoegd worden. Een gemeentecode is de unieke identificatie voor gemeenten.

Invloed op het berichtenverkeer
Omdat de routering van berichten naar gemeenten uitsluitend gebaseerd is op de gemeentecode, hebben gemeentewijzigingen grote invloed op het gebruik van het berichtenverkeer. Daarom is er een protocol opgesteld en toegevoegd aan de informatiemodellen van iWmo en iJw.:

Verandering in goede banen leiden
Het ‘Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iWmo en iJw’ beschrijft de te maken afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen – VECOZO, Inlichtingenbureau – die noodzakelijk zijn om deze veranderingen in goede banen te leiden.

Het protocol is een handreiking voor zowel gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers die iWmo en iJw gebruiken: hoe kunnen zij zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met een gemeentelijke herindeling? U kunt het protocol als pdf downloaden via ‘Meer informatie’.

Doelgroep
Het document is bedoeld voor zowel leveranciers van software aan gemeenten en zorgaanbieders als de gemeenten en zorgaanbieders zelf. Zowel de randvoorwaarden, probleembeschrijving als oplossingsrichting worden beschreven. Het protocol bevat daarnaast een stappenplan om tot snel resultaat te komen.

Vragen en suggesties
Hebt u vragen of verbetervoorstellen bij het protocol? Neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl


primary@149.210.155.96