Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 juni 2014 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de conceptspecificaties van de iWlz 1.0-release die op 1 januari wordt geïmplementeerd. Deze release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de Wet langdurige zorg die op dit moment wordt voorbereid. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep AZR.

De release voor 1 januari 2015 is integraal benaderd waarbij breed naar de standaarden in de langdurige zorg en de Wmo is gekeken. Het BEP-model met specificaties voor de iWmo 1.0-release is op 2 juni gepubliceerd. Via deze link gaat u naar het BEP-model Wlz.

Review specificaties
Wij nodigen u van harte uit om de specificaties te reviewen. U kunt tot uiterlijk 15 juni aanstaande eventuele bevindingen op de conceptspecificaties doorgeven aan Zorginstituut Nederland via info@zorgregistratie.nl. Op deze website houden wij u op de hoogte van de bevindingen. In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties gepubliceerd op www.istandaarden.nl. Op dat moment volgt ook meer informatie over het bijbehorende implementatietraject.

Eerste bevindingen bij deze publicatie

  1. IO31: In het sluitrecord van het IO31-bericht is de nummering van de rubrieken niet aansluitend. Rubrieknummer 9910 ontbreekt. De nummering van de rubrieken 9911 t/m 9915 moet gewijzigd worden in 9910 t/m 9914.
  2. In het IO32-bericht is rubriek 9910 wel aanwezig, maar zonder betekenis; de rubriek moet verwijderd worden en de nummering moet aangepast worden conform heenbericht (IO31).
  3. In het INDICATIEBESLUITRECORD (08) is de rubriek EINDDATUM (0811) Conditioneel; dit moet Optioneel zijn.
  4. AW317: In de AW317 is rubriek 2706 (VPT) niet verwijderd, terwijl er wel een nieuwe rubriek LEVERINGSVORM is toegevoegd die de rubriek VPT vervangt.
  5. 2706 (VPT) moet alsnog verwijderd worden.


primary@149.210.155.96