Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juni 2016 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de conceptspecificaties van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.

In de afgelopen maanden zijn de conceptspecificaties afgestemd met de betrokken partijen in het werkveld. Met ingang van vandaag gaat de reviewperiode in, waarin de partijen en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

Timing en overgang
iWlz 1.2 wordt op 1 januari 2017 geïmplementeerd. De release is de opvolger van iWlz 1.1.

Na implementatie geldt een migratieperiode van drie maanden. Dit geeft gebruikers de ruimte om daadwerkelijk over te stappen van de oude naar de nieuwe standaard.

De implementatie van de releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 is gepland op1 april 2017 en vindt plaats als ‘big bang’. Het houdt in dat bij de overgang van beide releases geen migratieperiode is voorzien. Tot 1 april moeten in de informatie-uitwisseling iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten gebruikt worden, vanaf die datum moeten de nieuwe versies worden gebruikt.

Documentatie
Voor elke nieuwe release kunt u de functionele uitwerkingen inzien onder ‘Meer informatie’. Ook zijn per release de mutatieoverzichten beschikbaar. Daar staat in wat er verandert ten opzichte van de ‘oude’ releases: iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0.

Ook maakt ‘Ontwerprichtlijnen XML-Schemadefinities’ deel uit van de publicatie. Dit document beschrijft de vormgeving van xsd’s en geldt voor alle drie de domeinen. De ontwerprichtlijnen bewerkstelligen een consistente bouw en consequent gebruik van xsd’s.

Tot slot hoort ‘Overzicht wijzigingsverzoeken (RfC’s)’ bij de publicatie. Hierin staan alle wijzigingsverzoeken voor alle drie de domeinen. Alle RfC's – requests for change – zijn inhoudelijk en technisch afgestemd met het werkveld, en goedgekeurd door de stuurgroep en het ISD-overleg.

Informatiemodellen
Alle drie de nieuwe releases worden opgenomen in de bijbehorende informatiemodellen voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet:

Hebt u opmerkingen? Graag voor 15 juni!
Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige specificaties.

U bent van harte uitgenodigd om de specificaties voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 te voorzien van uw commentaar. We ontvangen uw bevindingen graag vóór woensdag 15 juni 2016 via info@istandaarden.nl.

Let op: de reviewperiode is bedoeld om de specificaties inhoudelijk te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de release.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een nieuwsbericht, dat in of direct na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties
In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties van alle drie de iStandaarden. Op dat moment volgt ook meer informatie over de overgangsperiode en het implementatietraject.

Meer weten over releases van iStandaarden?
In 'Wat u moet weten over iStandaarden leest u meer over de achtergrond, aanleiding en context van i-Standaarden-releases. Klik op de afbeelding om het boekje door te bladeren. Op pagina 15 vindt u informatie over releases.
Naar 'Wat u moet weten over iStandaarden'


primary@149.210.155.96