Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie conceptspecificaties iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juni 2017 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. Het zijn de eerste releases die gepubliceerd worden in het nieuwe Informatiemodel iStandaarden.

In de afgelopen maanden zijn de conceptspecificaties afgestemd met de betrokken partijen in het werkveld. Met ingang van vandaag gaat de reviewperiode in, waarin ketenpartijen en softwareleveranciers de partijen en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.

iWlz 2.0
Voor iWlz 2.0 is de verwachting dat zo vroeg mogelijk in 2018 berichten worden uitgewisseld in de nieuwe standaard. Meer informatie over de implementatiestrategie van iWlz 2.0 wordt op een later moment gepubliceerd.

iWmo en iJw 2.2
De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft gekozen voor optie 2 uit de adviesrapportage van Zorginstituut Nederland bij de release iWmo en iJw 2018. De stuurgroep gaat daarmee akkoord met de hoofdlijnen en kan zich vinden in het voorgestelde tijdspad.

Het betekent dat iWmo 2.2 en iJw 2.2 op 1 april 2018 in gebruik worden genomen. 

De stuurgroep vindt het pakket aan wijzigingen een praktische verbetering voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. In aanloop naar de conceptspecificaties zijn grondige gesprekken gevoerd over thema’s zoals het Aanvullend Bericht en organisatie-identificatie. 

Na invoering van XML in iWmo en iJw versie 2.1 zijn kortcyclische releases mogelijk. Dat biedt de mogelijkheid om functionele thema’s te blijven bespreken en vormgeven om iWmo en iJw verder te verbeteren.

Meer informatie over de implementatiestrategie van iWmo en iJw 2.2 wordt op een later moment gepubliceerd.

Documentatie
Bij de conceptspecificaties horen diverse documenten die u kunt inzien onder ‘Meer informatie’.

Functionele uitwerking
Bij de functionele uitwerking van iWmo 2.2 en iJw 2.2 is dit jaar gekozen voor één document in plaats van een uitwerking per release. Dat geldt ook voor het mutatieoverzicht. Aan deze keuze ligt ten grondslag dat vrijwel alle wijzigingen voor beide domeinen gelden.

Mutatieoverzichten
Ook zijn de mutatieoverzichten beschikbaar. Daar staat in wat er verandert ten opzichte van de voorgaande releases.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
Het overzicht met wijzigingsverzoeken (RFC’s) bevat alle wijzigingsverzoeken per domein. De wijzigingsverzoeken voor iWmo en iJw zijn samengevoegd in één document. Alle RFC's – requests for change – zijn inhoudelijk en technisch afgestemd met het werkveld. De stuurgroep iWlz en programma i-Sociaal Domein zijn akkoord met de inhoud.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 23 juni!
Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige specificaties.

U bent van harte uitgenodigd om de specificaties voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 te voorzien van uw commentaar. We ontvangen uw bevindingen graag vóór woensdag 23 juni 2017 via info@istandaarden.nl.

Let op: de reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de releases.

De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een nieuwsbericht, dat in of direct na de reviewperiode gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties
In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties van iWlz 2.0. 

Voor iWmo en iJw 2.2 worden in de eerste week van juli bijgewerkte specificaties gepubliceerd. Hierin zijn de opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt. Tussen 1 juli en 1 september 2017 kunnen nog bevindingen worden gemeld die tot correctie van de specificaties kunnen leiden.

Dit biedt mede de mogelijkheid om eventuele evidente knelpunten naar aanleiding van het gebruik van iWmo en iJw versie 2.1 op te lossen in versie 2.2. Deze bevindingen worden gezamenlijk beoordeeld en leiden tot de definitieve specificaties van iWmo en iJw 2.2, die op 1 oktober 2017 gepubliceerd worden.

Informatiemodel iStandaarden ‘nieuwe stijl’
De 2018-releases zijn de eerste die in het Informatiemodel iStandaarden ‘nieuwe stijl’ worden gepubliceerd. Informatieanalist Elly Kampert van Zorginstituut Nederland: “Vernieuwing is nodig, omdat het aantal standaarden en informatiemodellen is uitgebreid van één voor de Wlz naar vier, voor de Wlz, Wmo, Jeugdwet en pgb. De uitbreiding stelt andere eisen aan het beheer en daarmee aan het systeem. We hebben deze mogelijkheid aangegrepen om een nieuwe publicatievorm op te bouwen die overzichtelijker is dan de oude informatiemodellen.”

Het Informatiemodel iStandaarden heeft een hoofdpagina die toegang geeft tot alle documentatie van een release. Processen, regels en berichtspecificaties worden in samenhang gepresenteerd. Daarnaast is een instructievideo opgenomen die uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Op de hoofdpagina van het Informatiemodel iStandaarden kunt u uw keuze maken voor de Wlz, Wmo of Jeugdwet.

Meer weten over releases van iStandaarden?
In Wat u moet weten over iStandaarden leest u meer over de achtergrond, aanleiding en context van iStandaarden-releases.


primary@149.210.155.96