Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie conceptspecificaties iWmo 1.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 juni 2014 – Vandaag heeft Zorginstituut Nederland het BEP-model met de conceptspecificaties voor de iWmo-standaard gepubliceerd.

De specificaties van het declaratiebericht zijn voorlopig alleen nog te vinden op de website van Vektis, maar krijgen later ook een plaats in het model. Komende weken kunnen ketenpartners de specificaties reviewen.

iWmo in aantocht
In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties gepubliceerd in het BEP-model Wmo op www.istandaarden.nl. Dan wordt tegelijkertijd het declaratiebericht opgenomen. Om het gebruik van iWmo in het gemeentelijk proces toe te lichten, komt in juli een uitgebreide handreiking vanuit het ministerie van VWS beschikbaar.

Specificaties beoordelen
De specificaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de keten. Vorige week zijn, in de laatste van drie bijeenkomsten van de iWmo-referentiegroep, de openstaande punten uit de standaard besproken. Wij nodigen u van harte uit om de specificaties te reviewen. U kunt tot uiterlijk 15 juni uw bevindingen op de conceptspecificaties en uw opmerkingen over de declaratieberichtspecificaties doorgeven aan Zorginstituut Nederland.

Welke berichten zijn opgenomen in de iWmo-standaard?
Hieronder staat per Wmo-bericht welk AWBZ-bericht, uit AZR 3.2, daarvoor de basis vormt.

Berichtcode Naam Basis-AWBZ-bericht
WMO301Wmo-ToewijzingAW33
WMO302Wmo-Toewijzing-RetourAW34
WMO303 Wmo-Declaratie AW319
WMO304Wmo-Declaratie-RetourAW320
WMO305 Wmo-AanvangOndersteuningAW35
WMO306Wmo-AanvangOndersteuning-RetourAW36
WMO307     Wmo-BeëindigingMutatieOndersteuningAW39
WMO308 Wmo-BeëindigingMutatieOndersteuning-RetourAW310
WMO309     Wmo-WachtlijstAW317
WMO310 Wmo-Wachtlijst-RetourAW318
WMO311 Wmo-IndicatieIO31
WMO312Wmo-Indicatie-RetourIO32
WMO313     Wmo-AanvraagIndicatieIO35
WMO314Wmo-AanvraagIndicatie-Retour IO36


Voor de berichten WMO301 t/m WMO308 wordt implementatie-ondersteuning geboden. Voor WMO309 t/m WMO314 worden vanuit het project iWmo en Zorginstituut Nederland alleen de berichtspecificaties zelf opgeleverd. In de pdf 'Overzicht mutaties Wmo-berichten versus AWBZ-berichten' worden de belangrijkste wijzigingen en verschillen tussen Wmo- en AWBZ-berichten verder uitgediept.

Servicedesk, testmodule en XML-conversie
Zorginstituut Nederland biedt graag de helpende hand bij iWmo. Inmiddels is een servicedesk ingericht die te bereiken is via info@zorgregistratie.nl. In augustus wordt een testmodule opgeleverd waarin gebruikers in alle ketenpartijen hun Wmo-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice. De testmodule en de conversieservice hebben betrekking op WMO301 t/m WMO308.

Wmo-kennisportaal en overlegstructuur
Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking met alle partijen een Wmo-kennisportaal ontwikkeld. Net als voor het beheer van de AWBZ-standaarden wordt een overlegstructuur ingericht om de voortgang te bewaken en afstemming met de ketenpartners te organiseren.

Over iWmo 
iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. Om de iWmo-standaard aan te laten sluiten bij de AWBZ-werkwijze, worden kennis en ervaringen zo veel mogelijk gedeeld. Bovendien schrijft het ministerie van VWS een handreiking die het gebruik van de standaard in het gemeentelijk proces toelicht.

primary@149.210.155.96