Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Publicatie specificaties revisiereleases iWlz 2.2.1 en iWmo en iJw 3.0.2 en Testvoorziening iStandaarden iWlz 2.2

1 oktober 2020 - Vandaag publiceert het Zorginstituut de specificaties van de revisiereleases voor iWlz (2.2.1), iWmo en iJw (3.0.2). Daarnaast is de Testvoorziening iStandaarden (TiS) nu beschikbaar voor iWlz 2.2.

Waarom revisiereleases?

De revisiereleases iWlz en iWmo/iJw zijn tot stand gekomen naar aanleiding van bevindingen vanuit het iStandaarden-werkveld. Dit leidde tot wijzigingen in de specificaties.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

De implementatiedatum van alle releases is 1 januari 2021. De dag van ingebruikname is maandag 4 januari 2021, de eerste werkdag in het nieuwe jaar.

Wat is er gewijzigd in de specificaties?

iWlz 2.2.1

Op 1 september is vanwege een aanpassing van TR106 een nieuwe versie gepubliceerd van een aantal documenten. De wijzigingen waren nog niet zichtbaar in het informatiemodel, maar nu wel. Aan het wachtlijstbericht (AW317) is het element ‘Clientreferentie’ toegevoegd. Voor het vullen hiervan is een nieuwe technische regel opgenomen. Voor de zorgkantoren zijn de wijzigingen in de AW317 van belang. Die leiden tot een nieuwe versie van de XSLT’s en het basisschema. Bij de revisierelease horen ook nieuwe versies van de documentatie.

iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2

Deze revisierelease betreft voornamelijk de verduidelijking van een aantal bedrijfsregels, technische regels, documentatie bij elementen en invulinstructies. Daarnaast zijn er aanpassingen die invloed hebben op de XSD’s of XSLT’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Klasse Declaratie in 325-bericht is nu optioneel (XSD-aanpassing).
  • Als een Declaratie op de klasse Declaratie wordt afgekeurd, wordt het TotaalToegekendBedrag gevuld met nul en worden de ingediende prestaties niet meegestuurd in het Declaratie-antwoordbericht. (XSLT-aanpassing).
  • Verduidelijking documentatie en controles DeclaratieIdentificatie en DeclaratieNummer (XSLT-aanpassing).
  • Conditie CD044 op Einddatum ToegewezenProduct is verwijderd.
  • Codelijst WJ758 (Reden verzoek): Waarde 3 (Wijziging vanuit verwijzing) is verwijderd.
  • Correcties en verduidelijking op een aantal bedrijfsregels en invulinstructies.
  • Verduidelijking iJw casuïstiek 5 en 12 in werkwijze na sturen tijdelijke stop.

Alle wijzigingen staan in het mutatieoverzicht. Selecteer op datum 01-10-2020.

Ondersteunende documentatie

iWlz

Naast de revisierelease iWlz 2.2.1 zijn de conversieregels gepubliceerd. Ook publiceren we een aantal casusbeschrijvingen, met een toelichting op het gebruik van de nieuwe leveringsstatussen en classificaties in de berichten. De Conversieregels iWlz 2.1 - iWlz 2.2 en de Casusbeschrijvingen iWlz 2.2 zijn beide op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.2 te vinden.

Het landelijk migratiedraaiboek verschijnt in de eerste week van november 2020.

iWmo en iJw

Naast de revisierelease iWmo 3.0.2 en iJw 3.0.2 publiceren we een aantal bijgewerkte handreikingen met aanpassingen voor de 3.0 releases:

  • Handreiking gebruik van iWmo berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs).
  • Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde jeugdzorginstellingen (gedwongen kader).

TiS voor iWlz 2.2

Vanaf 1 oktober 2020 ondersteunt de Testvoorziening iStandaarden (TiS) iWlz 2.2-berichten. TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. In de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer kunnen zij hun producten testen en waar nodig verbeteren.

Documentatie op deze website

Bij de specificaties voor de 3 genoemde releases hoort een aantal documenten. Deze vindt u hier:

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.2);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 3.0);

overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 3.0).

Er zijn ook ontwikkelpagina’s, waar we alle beschikbare documentatie voor u verzamelen en aanvullen:

ontwikkeling iWlz 2.2;

ontwikkeling iWmo 3.0;

ontwikkeling iJw 3.0.

Er zijn ook aparte ondersteuningspagina’s voor de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0, met presentaties, infographics en andere ondersteunende documenten:

ondersteuning iWmo 3.0;

ondersteuning iJw 3.0.

Als u specifieke vragen heeft over de inhoud van de nieuwe releases, bijvoorbeeld hoe het nieuwe VOW-bericht gebruikt moet worden, kunt u ook het document met Veelgestelde vragen bekijken. Hierin worden vragen met betrekking tot de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 beantwoord. Aangezien er veel vragen binnenkomen over het wel of niet verplicht zijn van het nieuwe VOW-bericht, beantwoorden we hieronder deze vraag.

Is gebruik van het nieuwe VOW-bericht verplicht?

Het VOW-bericht en bijbehorende proces zijn vanaf release 3.0 verplicht als de aanbieder bij de gemeente een verzoek mag indienen om de toegewezen zorg te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat er een verandering is in de situatie van de cliënt.

Momenteel zijn er veel verschillende manieren waarop een aanbieder de wijziging in de cliëntsituatie en daarmee een verzoek tot een wijziging in de toegewezen zorg aan de gemeente moet doorgeven. Deze ongewenste diversiteit zorgt voor onduidelijkheid en fouten. Dit is zowel voor de aanbieder als voor de gemeente onwenselijk.

Voor deze situaties is in release 3.0 daarom het VOW-bericht gemaakt, zodat hier vanaf 2021 een standaard bericht en proces voor is. De aanbieder vraagt met het VOW-bericht dus een gewenste wijziging aan in de zorg voor de cliënt. Het is aan de gemeente om deze wijzigingsaanvraag te beoordelen en vervolgens te honoreren of af te wijzen (eventueel na eerst nader onderzoek te hebben gedaan).

Er zijn ook gemeenten waar de aanbieder momenteel geen rol heeft in het doorgeven van wijzigingen in de cliëntsituatie. De gemeente zorgt in dit geval zelf voor het signaal voor wijzigingen en verlengingen of heeft dit bij een andere organisatie of bij de cliënt zelf belegd. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van het VOW-bericht. De gemeente zorgt dan zelf voor eventuele wijzigingen in de toewijzingen en zorgt dat de aanbieder deze tijdig ontvangt om de juiste zorg aan de cliënt te kunnen leveren.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier.

primary@149.210.155.96