Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Referentiegroep iWlz 1.1 van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 maart 2015 – Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz plaatsgevonden. De Referentiegroep bereidt de iWlz 1.1-release voor die op 1 januari 2016 in gebruik genomen wordt. 

De Stuurgroep iWlz geeft richting aan de inhoud van de release. Bepalend daarbij zijn wetswijzigingen, onderhoud en optimalisatie van de informatievoorziening, en technische innovatie. In de Referentiegroep hebben vertegenwoordigers van alle ketenpartijen zitting. De volgende bijeenkomsten zijn op 24 maart en 7 april.

Kader release iWlz 1.1
Het document 'Kader release iWlz 1.1', zie menu rechts, beschrijft het kader voor het beheer en de doorontwikkeling van de standaard. De voorgenomen wijzigingen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  • wetswijzigingen die leiden tot aanpassing van het berichtenverkeer
  • continue verbetering van de informatievoorziening
  • innovatie: meegaan met nieuwe technologieën en architectuurkeuzes 

Levendige dialoog
Naast de wetgeving is het cliëntproces een belangrijk uitgangspunt voor de Referentiegroep. Het proces doorlopen en de informatie-uitwisseling moet de zorg voor de cliënt zo min mogelijk vertragen. Bovendien moet de continuïteit van zorg gewaarborgd worden. In de bijeenkomst is zowel plenair als in kleine groepjes gesproken over welke gegevens op welk moment nodig zijn. Zo ontstaat een dialoog die nuttige inbreng oplevert om de iWlz-specificaties verder uit te werken.

Tegelijkertijd werken aan iJw en iWmo
Op de afsluitende bijeenkomst van 7 april bekijkt de Referentiegroep de drie iStandaarden integraal. Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe iWlz-release wordt namelijk gewerkt aan een release voor iWmo en iJw. In april of mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de bijeenkomst vertalen naar techniek.

Planning

  • 24 maart: tweede bijeenkomst Referentiegroep iWlz  
  • 7 april: integrale referentiegroep (Wlz, Wmo en Jeugdwet) 
  • eind april: Stuurgroep iWlz stelt inhoud release vast
  • april – juni: uitwerken specificaties iWlz 1.1-release
  • 1 juli: publicatie specificaties iWlz 1.1
  • 1 januari: iWlz 1.1 live
primary@149.210.155.96