Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Referentiegroep Wmo van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

29 april 2014 – Op woensdag 23 april heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de Referentiegroep Wmo. Zorginstituut Nederland organiseert deze bijeenkomsten om de door de Stuurgroep iHLZ vastgestelde standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke informatie en ondersteuning nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard. 

De referentiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.

iWmo-standaard
De iWmo-standaard is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. De iWmo-standaard sluit zoveel mogelijk aan bij hoe het nu gaat in de AWBZ waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de huidige kennis en systemen. VWS is daarnaast gestart met een handreiking voor het gebruik van de standaard in het gemeentelijke proces.

Inhoud eerste bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst is geschetst hoe de iWmo-standaard tot stand is gekomen en is een toelichting gegeven op de taken van Zorginstituut Nederland in de breedte en in het bijzonder rondom het beheer van standaarden.

Geen standaardproces, wel hetzelfde type informatieoverdracht
Ongeacht van de precieze processen die gemeenten kiezen voor toewijzing van maatwerkvoorziening zullen er een aantal informatieoverdrachten zijn die vaak plaats zullen vinden tussen gemeente en zorgaanbieder: ‘ga aan de slag voor de burger’, ‘ik ben begonnen’, ‘ik ben klaar’ en ‘ik wil betaald worden’. Deze informatie-uitwisseling wordt ondersteund door de iWmo-standaard. Overigens werd opgemerkt dat dit ook voor de jeugdzorg geldt en dat het voor aanbieders en gemeenten van belang is dat de standaarden overeenkomen. De VNG doet momenteel onderzoek naar het hergebruik van de huidige declaratiesystematiek voor deze zorg door gemeenten vanaf 1 januari. 

Simulatie gebruik iWmo-berichten
De referentiegroep is in drie subgroepen uiteengegaan om het berichtenverkeer in de Wmo nader te analyseren aan de hand van een casus. De deelnemers vonden het een waardevolle ervaring om vanuit de verschillende perspectieven de informatie-uitwisseling te benaderen. In de subgroepen is gesproken over de minimale gewenste gegevensuitwisseling op de verschillende momenten in het proces. Daarbij kwamen ook aanbevelingen en afspraken rond de inrichting en het gebruik van de standaardberichten aan bod. Zo werd ook het belang van een productenlijst om de gewenste ondersteuning voor de burger door te geven of te verantwoorden benadrukt.

Planning
De technische uitwerking van de standaarden wordt rond 1 juni gepubliceerd op www.platform-izo.nl. De definitieve specificaties volgen op 1 juli en zijn dan beschikbaar op het nieuwe informatieportaal van Zorginstituut Nederland: www.istandaarden.nl, voorheen zorgregistratie.nl. De ondersteunende validatiemodule om berichten te testen komt beschikbaar in augustus 2014. Zie ook het nieuwsbericht van 18 april 2014: Functionele standaard Wmo-berichten vastgesteld.

primary@149.210.155.96