Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Referentiegroepbijeenkomsten leveren veel nuttige inbreng voor de releases van 2018

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 april 2017 – In maart en april zijn referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor de iStandaarden-releases van 2018. In het overleg werkt jaarlijks een afvaardiging van gebruikers aan de functionele voorbereiding van nieuwe releases. Voor komend jaar zijn dat iWlz 2.0 (eerder: iWlz 1.3), iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Voor zowel iWlz als iWmo/iJw zijn op initiatief van Zorginstituut Nederland twee bijeenkomsten georganiseerd. Daarin bespraken de deelnemers met elkaar ideeën, wensen en mogelijkheden voor de functionele inhoud van de nieuwe releases.

Elke bijeenkomst telde rond de 25 deelnemers. Voor iWlz waren dat medewerkers van zorgkantoren, aanbieders van zorg en ondersteuning, zorgbranches, het CAK en het ministerie van VWS. Bij iWmo en iJw schoven aanbieders, gemeenten, zorgbranches en VNG’ers aan.

Inbreng rechtstreeks uit het werkveld
In een goede en opvallend constructieve sfeer hebben de deelnemers van zich laten horen.

Zorgaanbieder Pameijer: “Ik moet zeggen dat bij de bijeenkomst voor iWmo en iJw wij aangenaam verrast waren door de opkomst van gemeenten. Dat is in het verleden wel anders geweest. Ook over de voorstellen en het meedenken waren we zeer te spreken.

Bart Boschman van Stadsregio Amsterdam: “Om zulke complexe materie op zo’n luchtige manier te bespreken, heel knap.”

Mede dankzij de inbreng rechtstreeks uit het werkveld zijn en worden voor de iStandaarden-releases van 2018 afgewogen besluiten genomen om iets wel of juist niet te doen. Na goedkeuring van het ‘functioneel ontwerp’ volgt de technische uitwerking van de releases. Dit wordt gedaan in de technische referentiegroepen in april en mei.


Goedkeuring functionele inhoud iWlz
Uit de bijeenkomsten komt een pakket van functionele wijzigingsverzoeken voort ten opzichte van de lopende releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De verzoeken voor de nieuwe release van iWlz zijn als advies voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz. De stuurgroep heeft inmiddels goedkeuring verleend.

De inbreng van de deelnemers aan de referentiebijeenkomsten zorgt in de beleving van de Stuurgroep iWlz voor een nog betere ondersteuning van de administratieve processen. Hiermee sluit de nieuwe release van iWlz nauwer aan op de Wet langdurige zorg.

Release iWlz 1.3 wordt iWlz 2.0
Een belangrijke wijziging die deel uitmaakte van het advies aan de Stuurgroep iWlz, is de naamswijziging van de release van iWlz 1.3 in iWlz 2.0. Die wijziging kwam tot stand op basis van een stemronde onder de deelnemers aan de referentiegroepbijeenkomsten.

De keuze benadrukt de positieve gevolgen van de nieuwe release van iWlz. Naar verwachting verlaagt iWlz 2.0 de administratieve lasten van aanbieders van zorg en ondersteuning en zorgkantoren drastisch. Gezien de grotere impact van de release vraagt het om een 2.0- in plaats van een 1.3-versie.

Status functionele inhoud iWmo 3.0 en iJw
Uiterlijk begin mei 2017 legt het Zorginstituut de in de referentiegroep voorbereide functionele hoofdlijnen ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Kwaliteitsreleases iWmo 3.0 en iJw 3.0
Het iWmo- en iJw-berichtenverkeer heeft sinds 2015 grondige ontwikkelingen doorgemaakt. Het werkveld heeft de voorkeur voor een nieuwe release met zo weinig mogelijk grootschalige aanpassingen, maar wel met extra aandacht voor kwaliteit.

Aan die wens wordt gehoor gegeven door de nieuwe releases van iWmo en iJw tot kwaliteitsreleases te maken: zowel inhoudelijk als in de omschrijving en publicatie.

Ontwikkelpagina’s nieuwe releases
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de nieuwe releases zijn op istandaarden.nl pagina’s ingericht met release-specifieke informatie. U vindt er de documentatie die momenteel beschikbaar is en u leest meer over de inhoud en planning.

Vragen en contact
Hebt u vragen over de referentiegroepen voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96