Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Referentiegroepen iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0 van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 februari 2017 – Half februari zijn de eerste referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor de iStandaarden-releases van 2018: iWlz, iWmo en iJw: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Er is een referentiegroepbijeenkomst gehouden voor iWlz 1.3 (14 februari) en een bijeenkomst voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 (16 februari). Voor beide overleggen geldt dat de deelnemers met elkaar in een goede, constructieve sfeer de mogelijkheden voor de inhoud van de nieuwe releases bespraken.

Kader van de releases
De deelnemers deden dat aan de hand van de Kadernotitie iWlz 1.3 en de Kadernotitie iWmo 3.0 en iJw 3.0 (zie ‘Meer informatie’). De notities, waarin de uitgangspunten van de releases zijn benoemd, geven de basis waaraan de releases moeten voldoen.

De Stuurgroep iWlz heeft het kader van iWlz 1.3 vastgesteld, de Stuurgroep i-Sociaal Domein, waarin gemeenten en branches zijn vertegenwoordigd, dat van iWmo 3.0 en iJw 3.0. Wilt u meer weten over de kadernotities, leest u dan het nieuwsbericht van 10 februari: Kaders beschikbaar voor nieuwe releases: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Het resultaat van de eerste overlegrondes wordt besproken en verder uitgewerkt voor de tweede referentiegroepbijeenkomsten. In de planning onderaan dit bericht ziet u de tijdstippen van de bijeenkomsten voor zowel iWlz 1.3 als iWmo en iJw 3.0.

Een frisse blik op de toekomst

Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers zich gebogen over het toekomstperspectief van digitale informatie-uitwisseling en over de manier waarop het berichtenverkeer in de Wlz, Wmo en Jeugdwet nog beter kan aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Planning
De releases van de drie standaarden worden naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 in gebruik genomen.

Voor de implementatie van iWmo en iJw heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein een sterke wens voor 1 januari 2018 uitgesproken. Zoals in de kadernotitie staat vermeld, wordt de definitieve datum van ingebruikname bepaald zodra de functionele hoofdlijnen zijn vastgesteld, volgens planning eind mei 2017.

Hieronder staat hoe er toegewerkt wordt naar het moment van publicatie van de definitieve specificaties van elk van de drie iStandaarden.

 • 14 maart: tweede referentiegroep (iWlz)
 • 16 maart: tweede referentiegroep (iWmo en iJw)
 • april: akkoord van stuurgroepen op functionele inhoud (iWlz / iWmo en iJw)
 • 11 april: eerste technische referentiegroep (iWlz)
 • 13 april: eerste technische referentiegroep (iWmo en iJw)
 • 9 mei: tweede technische referentiegroep (iWlz)
 • 11 mei: tweede technische referentiegroep (iWmo en iJw)
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen (iWlz / iWmo en iJw)
 • 1 juni: publicatie conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
 • juni: review conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
 • 1 juli: publicatie definitieve specificaties (iWlz / iWmo en iJw)

Volg de ontwikkeling van de nieuwe releases
Op deze website heeft elke release een pagina waarop de ontwikkeling bijgehouden wordt. Daar is per release actuele informatie en documentatie voor u verzameld, onder andere over deelname aan de technische referentiegroepbijeenkomsten in april en mei.


primary@149.210.155.96