Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Releaseproces iWmo/iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

17 januari 2020 - Zorginstituut Nederland heeft, met het houden van de laatste referentiegroep bijeenkomst iWmo/iJw release 2021 in december 2019, de eerste fase van het releaseproces afgesloten.

Een mooi resultaat, dat vooral door de inzet van alle deelnemers aan de referentiegroep bijeenkomsten is bereikt. Wij vonden het inspirerende en leerzame bijeenkomsten waar goede discussies zijn gevoerd. Wij bedanken iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

De komende tijd staat in het teken van het ontwerpen van de specificaties iWmo/iJw 3.0. Deze worden in concept gepubliceerd, waarna een externe reviewperiode volgt en uiteindelijk de definitieve specificaties worden gepubliceerd. Tevens worden er een uitlegsessie en een reviewsessie georganiseerd. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd.

Tijdens de uitlegsessie op 19 februari zullen de conceptspecificaties gezamenlijk worden doorgenomen. Hierna is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens hebben alle ketenpartijen tot maandag 9 maart de tijd om de conceptspecificaties te reviewen en het reviewcommentaar bij ons aan te leveren via info@istandaarden.nl; hierbij als onderwerp aangeven: 'Review concept specs iWmo/iJw'. Het reviewcommentaar op de conceptspecificaties wordt vervolgens verwerkt en tijdens de reviewsessie op 18 maart besproken.

Het betreft technische sessies, waarbij het informatiemodel wordt doorlopen. Voor deelname aan deze sessies is het belangrijk dat men basiskennis heeft van het informatiemodel iWmo/iJw. Zonder deze kennis heeft het bijwonen van deze sessies weinig zin. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en toch wilt deelnemen, stuur een e-mail naar info@istandaarden.nl met als onderwerp 'Uitleg- en reviewsessies iWmo/iJw'.

De planning voor de specificaties iWmo/iJw 3.0 is als volgt:

  • Week 7 (10 feb t/m 16 feb) 2020 – Publicatie conceptspecificaties
  • 19 februari 2020 – Uitlegsessie specificaties
  • 17 februari 2020 t/m 8 maart 2020 – Reviewperiode
  • 18 maart 2020 – Reviewsessie specificaties
  • Week 15 (6 t/m 12 april 2020) – Publicatie definitieve specificaties

Via deze website houden we u op de hoogte over actuele ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96