Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Revisierelease iWlz 2.0.2 per 1 juli 2019 voor zorgkantoren

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

20 december 2018 – Voor iWlz is vandaag een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden (iWlz) gepubliceerd. De aanpassingen die zijn doorgevoerd hebben alleen impact op de software van de zorgkantoren. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel als iWlz 2.0.2.

De revisierelease iWlz 2.0.2 gaat over een aantal kleine wijzigingen. Deze wijzigingen gelden voor zorgkantoren. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het Mutatieoverzicht iWlz 2.0.2 t.o.v. iWlz 2.0.1.

Verhuisbericht (alleen voor zorgkantoren)
De 2.0.2-release gaat vooral over het bericht ‘Dossieroverdracht cliënt ZK-ZK’, ofwel ZK31 of verhuisbericht. Het is een bericht waarmee de verantwoordelijkheid voor een cliënt van het ene aan het andere zorgkantoor wordt overgedragen. Deze ‘dossieroverdracht’ vindt plaats als een cliënt naar een andere zorgkantoorregio is verhuisd.

Nieuwe technische regels voor dit bericht resulteren in een nieuwe XSD voor het basisschema en in nieuwe XSLT’s. Beide worden per 1 juli 2019 van kracht. U vindt de bestanden bij de revisierelease onder ‘Meer informatie’. De XSLT’s komen in januari beschikbaar.

Let op
Softwareleveranciers van andere ketenpartijen dan zorgkantoren hoeven deze nieuwe versie van de XSLT’s en het nieuwe basisschema niet te implementeren, maar het mag wel. Zij kunnen gebruik blijven maken van de huidige XSLT’s voor iWlz 2.0.1 (versie 1.4.6) en het huidige basisschema voor iWlz 2.0.1 (versie 1.6).

OP033x1 (voor zorgkantoren en zorgaanbieders)
Samen met de verhuisberichtwijziging is direct een kleine aanpassing doorgevoerd naar aanleiding van een bevinding. Bedrijfsregel OP033x1 maakt het nu mogelijk dat ook voor een zorgzwaartepakket de soort zorgtoewijzing gewijzigd kan worden. Dit was uitsluitend toegestaan voor functies. Deze wijziging is niet van invloed op de XSD’s of XSLT’s.

OP321 (voor zorgkantoren)
In de documentatie voor de bedrijfsregel OP321 is een verduidelijking aangebracht voor de zorgkantoren. Ook deze verduidelijking is niet van invloed op de XSD’s of XSLT’s.

Documentatie op deze website
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:

Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.2’ automatisch weergegeven in de iBieb:

  • iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.2’)

Meer informatie
Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of over iWlz in het algemeen? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96