Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Standaarden voor de nieuwe Jeugdwet gereed

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 september 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 met deze wet ingestemd. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld. 

Deze standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt worden. Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de specificaties van de standaard iJw 1.0. iJw 1.0 bestaat uit een toewijzings- en een declaratiebericht voor Jeugd-AWBZ en de bijbehorende retourberichten. Daarnaast is er ook een specifiek declaratiebericht voor Jeugd-GGZ. Het toewijzingsbericht is ook in XML gespecificeerd.

Ontwikkeling
In het kader van de decentralisaties heeft Zorginstituut Nederland opdracht gekregen voor het ontwikkelen van iJw 1.0. De declaratieberichten, die onderdeel uitmaken van de standaard, zijn ontwikkeld door Vektis. Voor de ontwikkeling van de standaard is met alle betrokkenen contact geweest. In september organiseert het Zorginstituut nog twee bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de keten. In deze Referentiegroepen wordt o.a. de implementatie van de standaard besproken.  

Validatiemodule en softwaretests
Zorginstituut Nederland levert in september een validatiemodule op waarin ketenpartijen hun iJw-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice voor het Toewijzingsbericht. Vektis biedt ter ondersteuning van de implementatie van het declaratiebericht een testportaal en testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van declaratieberichten softwaretests uitvoeren.

Standaardisatie
Het werken met standaarden beperkt administratieve lasten, bespaart uitvoeringskosten en laat gemeenten en zorgaanbieders gemakkelijker nieuwe relaties aangaan. De standaard past bovendien bij de verschillende uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen kiezen. Het volgen van de iJw-standaard behoort tot de afspraken die de gemeenten in juni 2014 met elkaar hebben gemaakt en via de VNG hebben vastgelegd in de ‘Resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociale domein’.  

Vragen over de implementatie en specificaties?
Vragen over de specificaties iJw 1.0 en het implementatietraject kunt u stellen aan het Beheerteam iStandaarden. U kunt ons e-mailen of bellen: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96