Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Standaardproductcodelijst voor iWmo en iJw bijgewerkt en gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

​10 oktober 2016 – Zorginstituut Nederland heeft, samen met het programma i-Sociaal Domein (ISD), de standaardproductcodelijst voor iWmo en de standaardproductcodelijst voor iJw bijgewerkt die in al het iWmo- en iJw-berichtenverkeer gebruikt wordt. 

De standaardproductcodelijsten zijn aangevuld met nieuwe productcodes. De nieuwe codes gaan per 1 januari 2017 in.

Suggesties uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2016 suggesties doen voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten. Alle suggesties zijn besproken. Waardevolle toevoegingen die het gebruik van de lijst kunnen bevorderen, zijn opgenomen in de nieuwe lijst.

Nieuw: einddatum van een productcode
Nieuw in de standaardproductcodelijsten is de einddatum van een productcode. Als de einddatum is gevuld, houdt dat in dat de productcode per die datum niet meer gebruikt kan worden voor nieuwe toewijzingen. Gemeenten moeten daar rekening mee te houden wanneer zij inkoopafspraken maken.

Wat betekent dit voor mij als gemeente?
Als u nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2017 gebruikt kunnen worden. Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.

Wat betekent dit voor mij als aanbieder?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. De productcodes spreekt u met de gemeente af als u in het aanbestedingstraject contractafspraken maakt.

Protocol: omgaan met wijzigingen in productcodes
Samen met i-Sociaal Domein heeft Zorginstituut Nederland een protocol opgesteld voor gemeenten die veranderingen willen doorvoeren in hun productcatalogus, waarbij zij overgaan op andere productcodes. Het protocol, dat voluit '​​Omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iWmo en iJw' heet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten om de administratieve lasten tot een minimum te beperken. Het protocol kunt u downloaden onder 'Meer informatie'.

Continue verbetering
Zorginstituut Nederland blijft met i-Sociaal Domein de standaardproductcodelijsten continu verbeteren. Jaarlijks, in oktober, worden de lijsten bijgewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan het opnemen van extra toelichting en praktijkvoorbeelden bij de productcodes. Deze toelichting geeft aan wat wordt verstaan onder de productcode in relatie tot de daadwerkelijk te leveren zorg of het daadwerkelijke resultaat. Meer informatie hierover volgt dit najaar. 

Waar vindt u de lijsten?
De standaardproductcodelijsten zijn opgenomen op de pagina Tabellen van zowel iWmo als iJw. Dezelfde lijsten zijn opgenomen in de bibliotheek van zowel het Informatiemodel Wmo 2.0 als 2.1 en het Informatiemodel Jeugdwet 2.0 en 2.1.

Contact
Maakt u nog geen gebruik van de standaardproductcodelijsten doordat de productcodes die u toepast ontbreken op de lijst? Of hebt u een algemene vraag over de lijsten, of wilt u een suggestie doen? Neemt u dan contact op met uw i-Sociaal Domein-accountmanager of met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl. Veelgestelde vragen over  standaardproductcodelijsten worden opgenomen op www.i-sociaaldomein.nl.

primary@149.210.155.96