Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Suggesties indienen voor nieuwe release standaardproductcodelijsten iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

13 juli 2017 – Om administratieve lasten te beperken, moeten gemeenten en aanbieders zo veel mogelijk de landelijke standaardproductcodes gebruiken voor Wmo en jeugdhulp. Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen voor aanvullingen. Dat kan tot 1 september 2017. Op 1 oktober 2017 worden de nieuwe standaardproductcodelijsten gepubliceerd.

Suggesties doen voor productcodes
Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe productcodes op te laten nemen in de standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.

Beoordeling van suggesties
Suggesties voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten worden op vier criteria beoordeeld:

 • Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
 • Relevantie: is het product nieuw of kan het worden vertaald naar een bestaande productcode?
 • Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
 • Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?

Na afweging wordt besloten of de nieuwe productcode wordt opgenomen in de standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw.

Aanleveren van suggesties voor productcodes
Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2017 suggesties doen via info@istandaarden.nl. Lever daarbij de volgende gegevens aan:

 • Een duidelijke productomschrijving
 • Vermelding van de productcategorie
 • Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
 • In welke eenheid wordt het product bekostigd?
 • Welke gemeenten en aanbieders hanteren het product?

Publicatie nieuwe standaardproductcodelijsten op 1 oktober 2017
Het programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren op 1 oktober 2017 de nieuwe productcodelijsten voor iWmo en iJw op istandaarden.nl.

Uitgangspunten standaardproductcodes
De landelijke standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten te vermijden bij aanbieders en gemeenten. Bij het opstellen van de standaardproductcodelijsten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van gemeenten en aanbieders;
 • Bestaande landelijke productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen zodat software zo min mogelijk hoeft worden aangepast;
 • Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan de landelijke standaardproductcodelijsten;
 • Productcategorieën wijzigen niet;
 • Codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen.

Uitgangspunten standaardproductcodelijsten
Standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten te vermijden bij aanbieders die met meer dan een gemeente samenwerken.

De uitgangspunten voor de standaardproductcodelijsten zijn:

 • Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met behoeften bij gemeenten en aanbieders
 • Bestaande productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen zodat software zo min mogelijk hoeft worden aangepast
 • Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan de landelijke standaardproductcodelijsten
 • Productcategorieën wijzigen niet

 Codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen.

primary@149.210.155.96