Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Testvoorziening iStandaarden beschikbaar voor iWmo 3.0 en iJw 3.0

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 augustus 2020 - Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van de Testvoorziening (TiS) beschikbaar. Deze nieuwe versie zal de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 gaan ondersteunen.

TiS is een webservice voor softwareleveranciers die hen ondersteunt bij de bouw van hun softwareproducten. Het is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Zij kunnen hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer, en zo nodig verbeteren.

TiS werkt met een geautomatiseerd testproces volgens vaste ingebouwde scenario’s waarmee de verzendende en ontvangende partijen worden gesimuleerd.

Zo worden de leveranciers ondersteund bij de levering van kwalitatief hoogwaardige softwareproducten, waarmee hun klanten (gebruikers van de iStandaarden), snel en soepel iStandaarden-berichten kunnen uitwisselen.

Voordelen van TiS

  • U test het berichtenverkeer voor elke partij die met iStandaarden werkt;
  • U test aan de hand van scenario’s die altijd actueel zijn;
  • U test in uw eigen omgeving en in uw eigen tijd en tempo;
  • De iStandaarden-berichten worden technisch en inhoudelijk gevalideerd (TiS valideert de berichten op basis van XSD en XSLT met behulp van Validatiemodule);
  • De berichten doorlopen het volledige werkveld, van toewijzing tot declaratie.

Testscenario’s en testberichten

Momenteel kunt u met TiS alleen testscenario’s doorlopen voor deze iStandaarden-releases:

  • iWmo 3.0
  • iJw 3.0
  • iWlz 2.1
  • iPgb 2.0

Vanaf begin oktober zal TiS ook de nieuwe release iWlz 2.2 ondersteunen.

Toegang tot TiS

In de TiS-handleiding is het endpoint van TiS opgenomen, en staan de vereisten vermeld voor softwareleveranciers om verbinding te kunnen maken met de simulatieomgeving.

Meer informatie

Wilt u gebruikmaken van TiS, bekijk dan de pagina met informatie en documentatie om met TiS te kunnen werken.

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iStandaarden of over één van de technische modules? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden.

primary@149.210.155.96