Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Timing publicatie wachtlijstinformatie langdurige zorg

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 februari 2016 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut Nederland maandelijks een gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige zorg. In de afgelopen maanden is daarin een achterstand opgetreden.

De bestanden met wachtlijstinformatie, ofwel de ‘Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg’ verschijnen doorgaans rond het einde van de navolgende maand. Dit houdt in dat het Zorginstituut de wachtlijstinformatie van december in januari publiceert. We verzamelen ze op deze pagina.

Voor de wachtlijstrapportage van november 2015 (stand van zaken 1 december) en december 2015 (stand van zaken 1 januari 2016) geldt dat de aanlevering vanuit de zorgkantoren inmiddels is begonnen. Vanwege de nieuwe AW317-definitie lopen het Zorginstituut en de zorgkantoren tegen een aantal problemen aan en is er meer tijd nodig.

Samen met de betrokken partijen doen we er alles aan om de achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken. Hebt u vragen over dit bericht, neemt u dan contact op met het beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96