Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitnodiging deelname referentiegroepen iWlz, iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 februari 2017 – Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari vinden de eerste functionele referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van 2018.

In dit bericht leest u over het doel van de bijeenkomsten, de mogelijkheden om deel te nemen en de manier waarop u zich kunt aanmelden.

Deelnemende organisaties

Alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer zijn vertegenwoordigd in de functionele referentiegroep: zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, zorgaanbieders, brancheverenigingen, CIZ, CAK, Vektis, SVB, NZa, het ministerie van VWS, het programma i-Sociaal Domein en de organisator, Zorginstituut Nederland. 

Doel bijeenkomst
In de referentiegroepen worden de wijzigingsverzoeken voor iStandaarden samen met de partijen uit het veld vormgegeven en besproken. Op basis hiervan wordt uiteindelijk de functionele inhoud voor de nieuwe releases vastgesteld. Na de functionele inbreng worden in technische referentiegroepen de specificaties verder uitgewerkt.

Profiel deelnemers
Als organisator streeft Zorginstituut Nederland naar kwalitatieve en inhoudelijke bijeenkomsten waarin voldoende ruimte is voor diepgaande en constructieve dialogen. Deelnemers beschikken over:

  • actieve denkkracht en ze leveren inbreng over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases;
  • inhoudelijke kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling;
  • mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over wijzigingsverzoeken.

Aanmelden
Begin deze week zijn de uitnodigingen verstuurd aan de partijen in het werkveld van het iStandaarden-berichtenverkeer. Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen en herkent u zich in het deelnemersprofiel? Aanmelden is mogelijk via info@istandaarden.nl, mits uw bericht voorzien is van een korte motivatie.

Meer informatie
Op hetzelfde e-mailadres kunt u al uw vragen stellen over de referentiegroepen of het releaseproces van iStandaarden.

primary@149.210.155.96